Vorige week heeft ondervoorzitter Ruth Wijdenbosch in het parlement aangehaald dat ons land onveilig is voor vrouwen. Vrouwen worden beroofd, verkracht en vermoord. Het is inderdaad zo dat de laatste maanden vrouwen slachtoffer zijn geworden van berovingen en moorden. Dat wil echter naar mijn mening niet zeggen dat ons land onveilig is voor vrouwen. Elk land heeft haar eigen veiligheidsgraad.

Huiselijk geweld kan beteugeld maar niet uitgebannen worden. Er zijn ook mannen die lijden onder huiselijk geweld. Zij durven uit schaamte geen aangifte te doen.

Mevrouw Wijdenbosch heeft gelijk wanneer zij zegt dat de overheid maatregelen hiertegen moet treffen. De politie zou bij elke aangifte van huiselijk geweld een bepaalde instantie moeten inschakelen om dat huisgezin te begeleiden zodat zaken niet uit de hand lopen.

Vrouwen en mannen dienen te weten dat zij in de avonduren zich niet alleen moeten begeven in bepaalde buurten. Twee of meer beschermen elkaar, een enkeling is altijd een prooi. De politie zou ook meer moeten patrouilleren in bepaalde buurten zodra het donker begint te worden.

Overigens is het een pluimpje waard hoe mevrouw Wijdenbosch opkomt voor haar seksegenoten. “Ga zo door”, zou ik zeggen, “maar geef ook meer voorlichting aan vrouwen hoe bepaalde zaken te voorkomen.”

Jagdies J.

In de rubrieken ‘Ingezonden/ Aangeboden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.