Al jaren kampt Suriname met grondproblemen. Niet dat er een tekort is aan kavels voor woningbouw of het beoefenen van landbouw. Het probleem zit hem in de toewijzing. Recentelijk nog heeft het coalitielied Theo Vishnudatt zich geërgerd op de televisie dat ook onder zijn regering maar geen schot in de zaak komt.

In de meeste gevallen gaat het om bijvoorbeeld overschrijvingen. Andere problemen waarmee belanghebbenden te kampen hebben zijn het verkrijgen van een beschikking. Mensen lopen tientallen jaren met een bereidverklaring en leven daarmee in grote onzekerheid. Vastgesteld kan worden dat regeringen gefaald hebben om deze problematiek op te lossen. Er is een duur miljoenen GLIS project gelanceerd maar nog steeds is men even ver van huis.

Persoonlijk heb ik mogen meemaken dat ik mijn stuk perceel heb laten registeren tijdens een GLIS campagne en ik moest doodleuk aanhoren dat mijn perceel waarvan ik al geruime tijd over een beschikking bezit, niet voorkomt in het bestand van RGB. U snapt wel wat er allemaal door mij heenging op dat moment. Mijn conclusie is dat ook al ben je in het bezit van een beschikking, het nog geen geruststelling betekent. Er zijn ook genoeg gevallen van dubbele toewijzingen. Kijk maar hoeveel gevallen op het bord van de rechter zijn beland.

Kijk maar hoeveel rechtszaken het ministerie van RGB tegen zich heeft lopen. Hoe willen we in hemelsnaam de huisvestingsproblematiek in ons land oplossen? De doodgewone burger wil geen hectaren grond maar een bescheiden 350-400 m2 om er een drie kamer woning op te zetten. En het stoort mij steeds dat elke minister van RGB maar blijft onderzoeken en evalueren en geen concrete oplossing kan vinden. Is dit politieke onwil of onmacht?

S.R

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.