Dagelijks wordt de gemeenschap geconfronteerd met het krakerprobleem. Woningen die nog niet afgebouwd zijn en woningen die afgebouwd zijn door de overheid maar nog niet zijn toegewezen worden gekraakt door mensen die zeggen in woningnood te verkeren.

Recentelijk moest een groot aantal gezinnen met de hulp van de politie ontruimd worden uit de veertig woningen die zij hadden gekraakt op het Tout Lui Faut-project.

Argument van zij die ontruimd zijn: “W’e pina oso en lanti toch n’e bouw den oso af.” In mijn ogen is dat geen argument om de wet te overtreden. Ik denk dat op ons Zuid-Amerikaans continent Suriname, naast Cuba en Venezuela, het enige land is dat nog volkswoningen bouwt. De overheden van andere landen stellen terreinen ter beschikking waardoor de woningzoekende zelf kan bouwen of beter gezegd een onderkomen kan neerzetten.

“Ja”, zult U zeggen, “de regering Bouterse heeft volkswoningen beloofd en tot nu is er weinig van terechtgekomen.” U heeft gelijk. De huidige president had geen aantal mogen opnoemen. 18.000 binnen vijf jaar was een hoop maar geen realiteit. De redenen zijn veelomvattend: 1- geen geld. 2 – geen bouwvakkers en 3 –geen domeingronden. Als de overheid grond moet kopen om een ziekenhuis te bouwen, begrijpt U ook hoe nijpend het tekort aan domeingronden is.

Maar zo openlijk woningen kraken te Sophia’s Lust, Hanna’s Lust, Pont, Goede Verwachtingen en nu Tout Lui Faut is niet te accepteren. Gelukkig treedt het directoraat Volkshuisvesting eindelijk op. De overheid moet naar mijn mening op zoek ga naar domeingronden en elke woningzoekende een stuk van 200 m2 geven om een onderdak neer te zetten. Het probleem is dan direct opgelost en het bespaart de overheid geld om woningen te bouwen.

Wet Ede

In de rubrieken ‘Ingezonden/ Aangeboden’ stelt GFC een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.