Na de verkiezingen van 25 mei 2010 kwam de BEP op 4 van de 7 zetels van de toenmalige A Combinatie. Reeds bij de voorbesprekingen om te komen tot een samenwerking met andere politieke partijen was al over duidelijk dat er iets fundamenteel mis was met de handelingen van bepaalde figuren binnen de partij.

Het besluit van de partij om uit A Combinatie te stappen werd genegeerd door Diko en co. Voort was ook de chantage van genoemde opportunisten omtrent de benoeming van de minister van RO ten voordele van Diko. Inmiddels is het geen publiek geheim meer dat Diko een puinhoop heeft gemaakt van het ministerie. Vele pogingen zijn ondernomen om na te gaan wat de redenen kunnen zijn van de handelingen van Diko en co. Niets mocht baten. Elke dag had men weer een andere reden.

Dat BEP gedurfd heeft om af te rekenen met deze gelukzoekers en verraders, is zonder meer te waarderen. De statuten moeten aangepast worden dat infiltranten zoals Diko, Adjako, Ajaiso. Poki ea. geen belangrijke rol meer moeten kunnen vervullen in de partij. Dat Abop, dat zich heeft ontpopt als een ware vijand van de BEP, voordeel hieruit trekt, maakt op dit moment niets uit. BEP mag nooit verraad binnen de partij belonen. BEP toont haar ware democratische aard.

Voor toekomstige verraders, infiltranten en gelukzoekers moet het een serieuze waarschuwing zijn. We will get you. De verkiezingen van 2015 – misschien eerder zelf – zal een verkiezing zijn van visie, normen,waarden en daadwerkelijke ontwikkeling tegenover criminele attitude, chaotische besturen van het land en militarisering van het overheidsapparaat. Ons achterban en het volk van Suriname mogen altijd op de BEP rekenen. Wij zullen geen hebi’s en kunu’s na laten voor de komende generaties.

BEP – Buitenland

Micheal Noordzee

Carlo Libretto

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.