GFC NIEUWS- De afgelopen 10 jaren heb ik de politieke ontwikkelingen in Suriname zeer kritisch gevolgd.

Ik ben mij gaan bezighouden met heel veel vraagstukken over Suriname waar wij als land regelmatig geconfronteerd worden. Ik heb aardig wat zoekwerk verricht om de materie die mij bezighield beter te gaan begrijpen.

Ik heb vele artikelen gelezen, en kwam tot de conclusie dat Suriname zich bevindt in een vicieuze cirkel waarbij problemen die al sinds de jaren 70 spelen, steeds terugkeren.

Zo kwam ik bijvoorbeeld een artikel tegen “Waarom al dat geroddel?” Een ingezonden artikel uit oktober 1970 dat gaat over de hatelijke manier waarop Surinamers omgaan met andere Surinamers die tot een andere politieke partij behoren. Het lijkt alsof we in Suriname in een bepaalde periode uit het verleden zijn blijven haken in onze denken, en handelen.

Ik ben mij gaan verdiepen in, hoe het komt dat ondanks we een land zijn met heel veel rijkdommen, wij nog steeds niet in staat zijn om te zorgen voor welzijn en welvaart. Ik had zoveel meer willen schrijven, maar ik heb mij vooral gericht op het politieke gedeelte, omdat ik denk dat precies daar het probleem ligt waarom wij moeizaam vooruit komen.

Aanleiding voor het schrijven van dit dossier is, omdat de komende verkiezingen de meest belangrijke verkiezingen zullen worden. We staan voor een zeer belangrijk kruispunt, waarbij de uitslag van de verkiezingen zal bepalen of wij succesvol zullen zijn om dat dekolonisatieproces te voltooien.

Wij, Surinamers moeten ervoor zorgen dat Suriname nooit meer in handen komt van de huidige oppositie, en zeker niet van de ex-kolonisator. Suriname moet werken aan volledige zelfstandigheid, waarbij wij de producten die behoren tot de eerste levensbehoeften zelf kunnen produceren.

Suriname moet op eigen benen gaan staan, en niet afhankelijk zijn van geen enkel land. Daarom vind ik het heel erg belangrijk dat alle Surinamers moeten gaan bundelen, zodat we gezamenlijk die belangrijke sectoren zoals het onderwijs en gezondheidszorg verder gaan ontwikkelen.

Wij moeten zelf in staat zijn om onze eigen Surinamers op te leiden tot vakspecialisten voor het onderwijs, de gezondheidszorg en vele andere sectoren die nodig zijn om het land verder op te bouwen.

Wij moeten die Surinamer(s) gaan identificeren, om president Bouterse te ondersteunen in zijn missie om dat dekolonisatieproces succesvol te voltooien. Indien hem dat niet lukt zullen wij op het juiste moment ervoor moeten zorgen dat de juiste persoon de fakkel overneemt om dat dekolonisatieproces alsnog te voltooien.

In dit politiek dossier Suriname ga ik in op het gedrag van de oppositie waarbij ze continu bezig zijn om de regering te saboteren. Ik ben bewust niet uitgebreid ingegaan op de onderwerpen.

Ik heb geprobeerd om zo kort en krachtig mogelijk de problemen en uitdagingen te verwoorden. Hierdoor hoop ik dat vooral jongeren, maar ook de zwevende kiezers zullen begrijpen waarom wij zo moeizaam vooruit komen in Suriname.

Ik wens jullie allen veel leesplezier.

Riyaz Akhtar

Het bericht Ingezonden: Het politiek dossier Suriname verscheen eerst op GFC Nieuws.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.