Naar aanleiding van berichten, die in de verschillende media zijn verschenen, dat er een groeiende ontevredenheid heerst in de VHP, over de wijze waarop voorzitter Santokhi leiding geeft, wens ik als volgt reageren. Onterecht wordt de indruk gewekt alsof er ontevredenheid heerst in de VHP, en dat er een leegloop plaatsvindt, niets is minder waar. Deze onsmakelijke zaak wordt door de intriganten als een ballon opgeblazen in de media.

Wat er wel speelt, is dat enkele kwakende en springende kikkers, via de partij hun eng persoonlijk belang wensen te behartigen boven partij- en landsbelang. De partij zal nooit meewerken aan zulke zaken. Zij gaat voor het groter algemeen belang, namelijk, het volks -en landsbelang. Kennelijk is dit nog niet doorgedrongen tot dit soort figuren. In de VHP waait er nu een frisse, nieuwe wind, waar  geen plaats is voor individuen, die hun eigen belang nastreven.

Na lange tijd heeft mijn NDP vriend tevens informant interessante informatie doorgespeeld. Volgens hem broeit er lange tijd iets tussen een VHP exponent en de NDP, de naam is bekend bij mij. De zogenoemde ontevredenheid is bewust gecreëerd door deze VHP exponent (wie de schoen past trekke hem aan) in samenwerking met een bepaald medium. Deze exponent fungeert als een saboteur, hij is de mol. Hij speelt in het geniep informatie door aan exponenten van de NDP.

Deze informatie wordt vervolgens doorgespeeld aan NDP voorzitter Bouterse door Parmessar. Volgens het NDP vogeltje heeft president Desi Bouterse, in de zaak van de zogenoemde ontevreden groep, gelijk de opdracht gegeven aan Parmessar om in te breken in de VHP en voor verwarring te zorgen. Het is alom bekend van president Bouterse, dat hij een strateeg is in het toepassen van verdeel-en heers politiek, de bekende splijtzwam strategie.

Volgens de informant heeft Bouterse samen met Rabin Parmessar gesprekken gevoerd met de VHP exponent. Dit gesprek heeft plaatsgevonden in Ocer, op de verjaardag van de zoon van ene Ramdin, welke in Ocer is gevierd. Laat Parmessar, de NDP en de mol dit ontkennen. De informant zei verder dat, Abrahams, Boereveen, Doekhie en Peneux ook gesprekken gevoerd hebben met de groep ‘Pitbulls’ te Saramaccapolder waarbij gouden bergen zijn beloofd aan deze jongens.

Bij dit gesprek zijn er NDP formulieren verstrekt om leden te registreren. Die jongens van Pitbulls moeten zoveel als mogelijk VHP’ers bewegen om de overstap te maken naar de NDP. Indien de mol en zijn trawanten een groot aantal VHP’ers achter zich kunnen krijgen, heeft de NDP voorman zelfs een ministerspost (volksgezondheid) in het vooruitzicht gesteld. Ook heeft Bouterse hoge posities (direkteur en onderirekteur) beloofd aan de mol en zijn trawanten bij OW, indien zij erin slagen om de poten onder de voorzittersstoel van de heer Santokhi weg te zagen.

Er wordt zelfs niet voor geschroomd om ook religieuze sentimenten te bespelen. Volgens de informant heeft de VHP exponent een keertje de uitspraak gedaan, dat moslims geen schijn van kans hebben in de VHP. En een NDP exponent houdt mensen voor, dat er steeds iemand uit de gelederen van de Arya Samaadj tot voorzitter van de VHP gekozen wordt, tewijl het over grote deel van de Hindoe gemeenschap uit Sanatanies bestaat. Al deze zaken kan je typeren als platvloers.

De bedoeling van deze valse profeten, is om de kiezers, die uit verschillende geloven en stromingen bestaan, uitelkaar te spelen. Door middel van haat en lastercampagne, pogen deze valse profeten de samenleving op te jutten tegen voorzitter Santokhi en de VHP. Dit kan ik typeren als laf en kruiperig, het is laag bij de grond. Laat deze intriganten maar aan vuilsmijterij doen. In het Sranantongo zeggen ze: o moro je trowe doti dji banabong, o moro e fatoe.

U zult zich wellicht afvragen waarom deze provocateurs, de VHP in een kwaad daglicht wensen te stellen. Het antwoord is vrij simpel: De immense populariteit van de heer Santokhi en de spectaculaire groei van de VHP, bezorgt de NDP veel kopzorgen. En daarom is Parmessar als tegenhanger van Santoki aangesteld in het distr.Wanica. Ik had al eerder een artikel geschreven onder de kop: ‘Groei VHP bezorgt NDP kopzorgen’, dit artikel kunt u lezen via Google.nl.

Er is absoluut geen sprake van ontevredenheid in de VHP, maar van eng persoonlijk belang van enkelingen. Een bepaald medium verleent hand en spandiensten aan deze provocateurs, om tendieuze berichten over de VHP te publiceren. De beschuldigingen aan het adres van de VHP voorzitter kunnen ze niet hard maken, en als je dat niet kan, dan ben je misleidend bezig. Derhalve is het niet correct, dat die ontevredenheid wordt geprojecteerd op de VHP voorman. Wordt vervolgd.

Naipal.A.I

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.