In de politiek is het corruptiespook een vernietigende factor voor de ontwikkeling van een land. Vooral de landen met een kwetsbare economie, ontwikkelingslanden zogezegd, worden door dit fenomeen verlamd zo niet teruggeworpen in de tijd.

Corruptie kent vele vormen, die afhankelijk van het niveau waarop die plaatsvindt, dodelijk kan zijn voor politieke ambtsdragers en de partijen waartoe die behoren. Immers, elke vorm van oneerlijkheid – corruptie is dat per definitie – komt ooit aan het licht en zal zoals het in het Surinaamse geval is gebleken een regering doen struikelen. Het Nieuw Front is gestruikeld over haar onvermogen de binnen haar gelederen woedende corruptie een halt toe te roepen.

Eén van de vormen van corruptie die het meest verwerpelijk is, heet nepotisme! Dit fenomeen houdt in dat mensen die machtsposities bekleden, met name hun familieleden met het kruis zegenen en aan baantjes helpen waar die feitelijk, qua intellectuele inhoud en anderszins relevante toetsingskaders, geen aanspraak op maken. Mensen die intellectueel zowel qua opleiding en relevante werkervaring daartoe geëquipeerd zijn, hebben in dat soort gevallen het nakijken. Dat dit “human capital” vernietiging is, behoeft geen nader betoog.

Dit soort corruptieve praktijken heeft in de praktijk, de historie heeft dat altijd uitgewezen, slechts een korte termijn succes. Als het al geen electorale afstraffingen zijn die ervoor zorgen dat het korps van “parachutisten” en “helikopters”, de geregelden, terug worden gewezen, dan is het vaak hun onkunde waardoor ze letterlijk door het ijs zakken. Een politiek bestuurlijk verantwoordelijke zou dan oerdom zijn in het laatste geval niet corrigerend op te treden teneinde de schade voor land en volk beperkt te houden. Dat daarbij de politiek geregelde mede tegen zichzelf in bescherming wordt genomen is evident en feitelijk humaan.

Het is daarom aanbevelenswaardig om de Anti-Corruptiewet in Suriname zo snel als mogelijk af te ronden, die in DNA tot Wet te verheffen en vervolgens af te kondigen.

Ceuta, 9 juli 2012

Roy Raymond de Miranda

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.