In eerdere artikelen heb ik al aangegeven dat de wereld nog een zware tijd tegemoet gaat vanwege de voortdurende westerse schuldencrisis, die in Europa nog verergerd wordt door de Euro crisis. Gelukkig staat Suriname er relatief gezien goed voor, met een lage staatsschuld en de aanwezigheid van veel natuurlijke hulpbronnen zoals goud, olie en bauxiet.

Er is zowel door de laatste twee NF regeringen als door de huidige MC regering een goed en solide monetair beleid gevoerd. In een klimaat van politieke polarisatie waarin oppositie en coalitie elkaar steeds verketteren, mag dat ook wel eens gezegd worden!

Waar het volgens mij nu om gaat, is dat Suriname in staat zal blijken die goede uitgangspositie ook om te zetten in een sterke economische groei en een welvaartsstijging van de burgers. In mijn ogen kunnen die doelen alleen bereikt worden, als de politieke klasse (zowel oppositie als coalitie) bereid is om samen te werken aan concrete hervormingen en institutionele versterking, zowel in de private als in de publieke sector. Zolang dit niet gebeurt, zullen alle mooie plannen mislukken door een beroerde uitvoering!

Vorig jaar hield Satcha Jabbar van de VES (Vereniging van Economisten in Suriname) een heel boeiende presentatie hierover. Zij benadrukte dat landen die sterke economische groei vertonen zoals India, China en Singapore, hun eigen programma’s hebben gemaakt, gebaseerd op hun eigen omstandigheden. Daarbij werd eerst gekozen voor een duidelijke groeistrategie. Vervolgens werden ondersteunende instituten zoals wetenschap, onderzoek, opleidingsinstituten, energie voorziening en financiering ingezet om de economische groei te versterken.

Ook benadrukte mevrouw Jabbar dat het van belang is dat de overheid niet teveel hooi op de vork neemt en dat een deel van de productie van goederen en diensten beter overgelaten kan worden aan de markt. Daar waar de markt niet goed functioneert, kan de overheid eventueel instappen.

Volgens mij gaat het er nu om dat in Suriname de betreffende instituten versterkt en optimaal bemenst worden. Ook moet er in het gehele overheidsapparaat een grote efficiencyslag worden gemaakt. Dat zal alleen lukken als daarover een brede nationale consensus is. Een mooi begin zou zijn, als coalitie en oppositie het eens kunnen worden over een goede anti-corruptiewet.

In het begin van deze regeerperiode sprak de president hoopgevende woorden over het betrekken van álle Surinamers bij de beleidsplannen.  Het zou goed zijn als dit ook werkelijk gebeurde en  cruciale functies steeds  worden ingevuld op grond van capaciteiten , in plaats van politieke of persoonlijke loyaliteit.  Alleen dan kan de institutionele versterking en de economische groei zoals hierboven besproken, ook daadwerkelijk gerealiseerd worden.

Jan Gajentaan

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.