Het lijkt erop dat deze regering een tweede Roy Horb uit de beginjaren tachtig nodig heeft om eindelijk eens te kunnen optreden tegen het wangedrag van de lijnbuschauffeurs. Je wordt gewoon stokdoof van het muziek dat gespeeld wordt in die bussen.

Als je de chauffeur vraagt om rekening te houden met de oude personen en kleine kinderen die in de bus zitten, krijg je als reactie om maar een andere bus of desnoods de taxi te pakken.

Ik kan mij ten tijde van Horb herinneren dat hij alle bushouders gedirigeerd heeft naar het kampement en ter plekke moesten alle geluidsinstallaties verwijderd worden. Niemand durfde te vragen waarom.

De woorden van Horb  waren: “Alles eruit. Ik heb gezegd dat alles eruit moet en wie dat niet wil laat zijn bus maar achter.”

Toen was het een lust om in alle rust plaats te nemen in een bus. Je kon zelf een dutje doen op weg naar je bestemming. Nu hoort de chauffeur vaak genoeg de bel niet eens door het luide muziek. Nu heb ik gemerkt dat ook automobilisten zich hieraan schuldig maken. Regering, waarom kunt u niet snel optreden? De burgers nemen het je kwalijk als er geen verandering komt.

J. Stock

In de rubrieken ‘Ingezonden/ Aangeboden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.