Vice president Robert Ameerali, minister Winston Lackin en de man van ‘BAKABANA TORI’ Cliff Limburg, zijn weer verkeerd bezig door geknutselde informatie aan de samenleving te verschaffen over ‘artikel 8 dialoog’ zoals vastgelegd in de Cotonou-overeenkomst. De huidige machthebbers zijn supergoed in het verdraaien en ontkennen van feiten.

Hun berichtgeving is eenzijdig. Heeft u als samenleving een bericht van de ambassadeur van de EU in de kranten of op de nieuwssites gelezen? Deze 3 heren zeggen dat onze eigen Surinamers, Suriname in kwaad daglicht stellen door valse informatie te verstrekken aan buitenlandse organisaties. Dit is een misplaatste grap van de vertolkers van het regeringsstandpunt.

Moedwillig wordt de waarheid onthouden aan de samenleving. Ze durven niet te vertellen dat de huidige machthebbers het dialoog met EU zelf hebben uitgelokt, door in strijd met de internationale rechtsorde te gaan handelen; door in strijd met het internationaalrecht te handelen.

Het zijn “NIET ONZE MENSEN” die Suriname zwart hebben gemaakt, maar het zijn de “mensen van de huidige machthebbers” die Suriname zwart gemaakt hebben in de wereld. Het zijn de mensen, die de amnestiewet hebben goedgekeurd en afgekondigd; het zijn de mensen die schendingen van mensenrechten en mensenrechtenschenders straffeloos hebben gemaakt.

Deze mensen hebben ons land te schande gezet op het internationaal fora, ze hebben ons weer aan de schandpaal genageld. Deze mensen zijn de a-nationalisten en de staatsvijanden, en niet de mensen, die opkomen voor de bescherming van de rechtsstaat en democratie.

In hun verklaringen hebben ze bewust delen uit Terms of Reference weggelaten, ze zijn zeer selectief geweest bij het citeren uit de Terms of Reference die zij op 3 mei van de EU hebben gekregen. Ze hebben doelbewust de volgende passages uit de Terms of Reference weggelaten:

1. “This is the first Dialogue between the EU and Suriname in the framework of article 8 of Cotonou”. Opmerking: In hun verklaringen doen zij alsof het allemaal ‘reguliere’ is, terwijl dit dialoog de EERSTE keer is dat EU politieke dialoog aangaat. Zie hier de misleiding.

2. “The EU aims for its proposals to be tabled to the Surinamese before May 11th, in order to launch dialogue in the second half of May”. Opmerking: Het is heel duidelijk dat deze zin keihard refereert naar de aanstaande zitting van 11 mei van de krijgsraad. Het is een heel duidelijk signaal van de EU. De TIMING van het gesprek ( artikel 8) houdt verband met amnestiewet.

De Amnestiewet heeft ‘art 8’ van de Cotonou-overeenkomst de EU politiek uitgelokt. Winston Lackin, vice president Robert Ameerali en schoothondje Cliff Limburg van president Bouterse gaan er van uit, dat we in de jaren ’40 zijn blijven steken toen de tweede wereldoorlog aan de gang was.

Dit trio probeert ons met Goebbels-achtige indoctrinatie op een dwaalspoor te zetten door de feiten te ontkennen. Ze zijn vergeten dat we thans in het tijdperk van de digitale wereld leven, derhalve kunnen wij alle informatie via internet achterhalen.

3. Het doel ‘objective of dialogue’ is ‘to explain the essential and fundamental elements of the revised Cotonou Agreement as specified in Article 9 of the Cotonou Agreement.’ Dit artikel gaat over de rechtsstaat en de democratie. Het overleg is bedoeld ‘To strengthen the relationship and to build trust between EU and Suriname’.

Opmerking: Dit artikel refereert ook naar het behoud van de Rechtsstaat en Democratie. De EU heeft ook ingezien dat door de aanname van de amnestiewet, de rechtsstaat en democratie in Suriname in het geding is. Dus met punt 3, heeft de EU een helder signaal afgegeven aan de huidige machthebbers, dat ze de rechtsstaat onvoorwaardelijk dienen te respecteren.

4. Dan volgt de door de EU voorgestelde agenda. De agenda van de dialoog is breed. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: Economische aangelegenheden, samenwerking, verzoeningscommissie, periodieke rapporten, doodstraf, migratie en buitenlandse aangelegenheden.

Opmerking: De ‘effecten van de amnestiewet’ staat heel helder als separaat punt op de agenda. Als een onderwerp afzonderlijk op de agenda staat betekent dat het een zeer belangrijke of ernstige zaak is. In dit geval is de aangenomen amnestiewet een zeer ernstige zaak.

Apart van bovengenoemde onderwerp het volgende: Op de manifestatie van de huidige machthebbers op 5 mei 2012 zei Bouterse dat hij de stillemars hekelt van de afgelopen maand. Bouterse is gewoon geschrokken van de opkomst van de stilleloop, de zaken die hij heeft aangehaald tijdens deze manifestatie typeer ik als een grote nonsens en misleidend.

Volk van Suriname laat u niet misleiden door de huidige machthebbers. De rechtsstaat en de democratie is duidelijk in gevaar. Recentelijk heeft de schoothond van de president, Cliff Limburg via de staatsmedia, medewerkers van radio en televisie Apintie bedreigd en geïntimideerd.

Ook een medewerker van Apintie moest onlangs tegen de loop van een pistool aankijken. Wilt u ook aankijken tegen de loop van een pistool of geweer? Nee toch. Wilt u rechteloosheid en bandeloosheid in Suriname? Nee toch, we willen met zijn allen democratie en rechtsstaat in Suriname.

Wilt u dat moordenaars vrij rondlopen in Suriname? Het gaat niet alleen om de moordenaars van de 8 december 1982, maar om alle moordenaars. Door de aanname van de amnestiewet is er een soort vrijbrief gegeven aan de toekomstige moordenaars, zij kunnen via Melvin Bouva, Andre Misikaba, Theo Vishnudatt, Ricardo Panka, Rashied Doekhie en Ronny Tamsiran amnestie aanvragen voor hun toekomstige gruwelijke daden.

Wilt u de rechtsstaat en de democratie behouden dan roep ik u op, om aanstaande dinsdag 8 mei 2012 om 16.00 uur aanwezig te zijn op het Kerkplein. En van daaruit naar de De Nationale Assemblee te lopen om een petitie aan te bieden aan het parlement om de aangenomen amnestiewet in te trekken. Leve de Rechtsstaat.

Naipal.A.I

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.