Het plan van de regering om de grondwet te wijzigen en het vermeende strafrechtelijk onderzoek naar malversaties op het ministerie van Openbare Werken, kunnen gekwalificeerd worden als fopperij. Laat u niet foppen door de oproep van de grondwetscommissie om een bijdrage te leveren aan de grondwetswijziging. En laat u ook niet foppen door de mededeling van Theo Vishnudatt dat het strafrechtelijk onderzoek op OW is begonnen.

In 1987 werd de huidige grondwet aangenomen middels een referendum. De bevolking had geen andere keus dan voor die grondwet te kiezen. Het was een kwestie van take it or leave it. Als de bevolking niet zou kiezen voor de huidige grondwet, zouden er ook geen verkiezingen plaatsvinden. Het was een periode van militaire dictatuur. De toenmalige militaire macht- hebbers onder leiding van de huidige president, hadden alle macht naar zich toe getrokken.

De regering c.q. de commissie grondwetswijziging, roept de samenleving op om een bijdrage leveren aan de grondwetswijziging. De vraag die onmiddellijk rijst: waarom had de regering de samenleving niet opgeroepen om een bijdrage te leveren aan de amnestiewet? Willens en wetens heeft de regering de samenleving toen niet betrokken bij de amnestiewet, omdat zij bij voorbaat wist dat die wet van de tafel geveegd zou worden.

De president weet bliksems goed, dat de grondwetswijziging geen kans van slagen heeft in het parlement. Hij zal absoluut geen 2/3 meerderheid van de leden achter zich kunnen krijgen. Hij zal de “oppositie en de staatsvijanden” weer beschuldigen, dat zij niet willen meewerken om de grondwet te wijzigen. Met deze boodschap zal hij proberen de kiezers achter zich te krijgen. Maar de kiezers zijn niet dom, ze weten ook wat de bedoeling van de president is.

De grondwetscommissie heeft 13 vragen aan de samenleving voorgelegd. Als u toch een bijdrage wenst te leveren, moet u aandacht schenken aan de vragen: 5 en 7. Vraag 5: Welke waarborgen acht u gewenst voor een goede functionering van het Presidentieel stelsel? Vraag 7: Welke taken en bevoegdheden moeten aan het staatshoofd worden gegeven? Mijn bijdrage in deze is: dat personen die zowel in Suriname als buiten Suriname veroordeeld zijn van wege een strafbaar feit geen president, vice presidsent, parlementariër of minister mogen worden.

Ik heb het vermoeden dat het doel van de grondwetswijziging is, om de bevoegdheden van de president te vergroten. Het is evident dat de huidige president, het model van Venezuela c.q. president Hugo Chavez wenst over te nemen. Als hij het model van Hugo Chavez kiest, kan hij de politieke controle op de wetgevende, de rechterlijke en uitvoerende macht vergroten. Het gaat me niet verbazen, dat de hele democratische zeggenschap wordt teruggedraaid.

Volgens Theo Vishnudatt, is het vermeende strafrechtelijk onderzoek naar malversaties op het ministerie van Openbare Werken in de periode 2006-2010 begonnen. Het strafrechtelijk onderzoek is puur stemmingmakerij. Sedert het aantreden van de huidige regering vinden er bij de verschillende ministeries corruptieschandalen plaats. Parlementariërs hebben vaak aan de bel getrokken over die corruptieschandalen.

Waarom heeft Theo Vishnudatt bij proces-verbaal geen verklaring afgelegd bij de politie over de corruptieschandalen bij Surpost en bij de renovatie van de werkkamer van Ramon Abrahams. Ook het pimpen van de dienstauto van de OW minister en de onderhandse gunningen van OW die aan politieke loyalisten van de regering worden uitbesteed. De schadeclaim van Ballast Nedam van bijkans Euro 4 miljoen, waarbij de bruggenbouwer geen prestatie hoefde te leveren.

Theo Vishnudatt vindt het schokkend en tegelijk pijnlijk te moeten constateren hoe geslepen en creatief ambtenaren, stafleden en aannemers te werk zijn gegaan om uiteindelijk de gemeenschap van een bedrag van rond de 100 miljoen SRD te beroven. Vond Theo Vishnudatt niet schokkend en tegelijk pijnlijk toen in de periode 1996-2000 voor miljarden SRG de staat beroofd werd door kopstukken van de paarse partij?

Laat de huidige regering die corrupte zaken ook onderzoeken. Als de corrupte zaken over de periode 1996-2000 onderzocht zijn, moet Theo Vishnudatt naar de pers stappen en vertellen, voor hoeveel miljard SRG de staat toen beroofd is. Maar over die corrupte zaken houdt hij zijn kaken stijf op elkaar. De grondwetswijziging en het vermeende onderzoek op OW is ook een afleidingsmanoeuvre, om het falend beleid van de regering te verdoezelen.

De beloftes van president Bouterse, om maar enkele te noemen. Het staatshoofd had 2010 heleboel zaken beloofd, waarvan slechts enkele van die beloftes zijn ingelost. In 2010 had president Bouterse ook beloofd dat de kruistocht tegen corruptie in aantocht was, die belofte heeft hij tot op heden niet kunnen waar maken. Als de regering niet in staat is, om een anti-corruptiewet in te dienen bij de DNA, hoe kan zij dan de corruptie bestrijden?

In 2011 had de president de samenleving beloofd, dat ze het dievenijzer kon weghalen en rustig op balkon kon slapen, ook die belofte is niet ingelost. Op 5 september 2012 had de president aangekondigd dat er correcties in aantocht zijn. Binnen 14 dagen zouden de correcties komen. Hij zei dat er heel wat zaken zijn die niet goed gaan en daarom deze gecorrigeerd moeten worden. Tot op heden merkt de samenleving niets van de aangekondigde correcties.

Volgens Gilly van Holt, voorzitter van de Commissie Desi Bouterse (CDB), wordt directeur Glenn Redjopawiro die tot de Pertjajah Luhur behoort vervangen. Ook enkele toppers van de KTPI die in de leiding van ROGB zitten zullen vervangen worden. De 14 dagen zijn al voorbij en de correcties zijn uitgebleven?

Ik heb het vermoeden dat Somohardjo vanuit Indonesië zijn tanden heeft laten zien aan de president. De president is kennelijk daarvan geschrokken. Om te voorkomen dat de coalitie uit elkaar valt, heeft de president klaarblijkelijk besloten om de correcties niet meer te plegen.

Naipal.A.I

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.