Geachte redacteur, alvast bedankt dat uw mijn stuk wenst te publiceren.

In de achter ons liggende dagen is in het nieuws verschenen, dat het Nieuw Front voor Democratie en Ontwikkeling (NF) aan evaluatie toe is. Door diverse politici is dat naar buiten gebracht. De evaluatie komt naar mijn mening te laat. Sedert 2005 had dat plaats moeten vinden toen in NF verband de uitslag al tegenviel.

Besloten werd om op de ingeslagen weg verder te gaan met als gevolg dat de uitslag nog dramatischer was in 2010, namelijk 14. Vooral voor de NPS was dit de bittere pil. Het is nu wel de vraag wat partijen verder zullen doen. Hoe hard het ook klinkt, partijen als de SPA en DA’91 hebben duidelijk niet bijgedragen aan zetelwinst, zeker niet wat het aantal stemmers betreft. Het is jammer omdat deze partijen toch wel sterk optreden in het parlement en op het stuk van de parlementaire democratie een wezenlijke bijdrage hebben geleverd.

Ook tijdens de discussies in het parlement hebben deze twee partijen zich vaak van hun beste zijde laten zien. Alleen op het stuk van de bijdrage aan zetelwinst laat dat een beetje te wensen over. Zoals eerder gesteld is het de vraag of de partijen in het huidige bestel wel doorgaan, voegen anderen zich bij, of gaat iedereen zijn eigen weg op. Gevoelsmatig neem ik aan, let wel….gevoelsmatig, dat partijen bij elkaar zullen blijven en een andere strategie zullen hanteren voor meer succes in 2015. De verrassingen zijn de wereld nog niet uit. Feit is dat die evaluatie er moet komen.

R.C.

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.