Per gisteren is binnen de Nationale Partij Suriname (NPS) een nieuw hoofdstuk ingegaan. Gregory Rusland is de nieuwe voorzitter en zal de komende jaren met zijn team leiding moeten geven aan een ‘nieuw NPS’. Geen gemakkelijk taak gelet op het feit dat de groene partij een staat van dienst heeft in de samenleving.

Na de verkiezingsuitslag gisteren waarbij de voorzitterstrijd ging tussen Rusland en Ivan Fernald hebben beide elkaar het beste toegewenst. Fernald stelde ook nog het nieuwe bestuur te zullen ondersteunen. Laten we eerlijk zijn. De NPS heeft genoeg klappen geïncasseerd de afgelopen periode. De sterke terugval in zetels is daar het meest in het oog springend. En het is nu de taak van Greg om de partij weer op rails te brengen.

De achterban klaagde al geruime tijd dat er geen contact was met het hoofdbestuur. Het grote werk zal nu beginnen. Het is van belang dat er spoedig uitgebreid met alle organen van gedachten wordt gewisseld over welk traject de politieke organisatie zal afleggen. De NPS zal hard moeten werken wil ze in 2015 nog beter uit de bus komen. Ook is het van belang dat de gelederen worden gesloten zodat de partij weer een sterke organisatie wordt. Alle ogen zijn gericht op Greg en zijn team.

Ricky van der Wiel

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.