De ondervoorzitter van de VHP,  dokter Soeciel Oemar, heeft afscheid  genomen van de VHP waar hij twaalf jaren meegelopen heeft enhet tot ondervoorzitter van de VHP  gebracht heeft. Als een politieke vriend de overstap maakt, moet je respect hebben voor zijn persoonlijke beslissing. De argumenten die hij aanhaalt voor zijn overstap, betwijfel ik. Ik wil in dit artikel niet in een kip /ei situatie belanden om  te beoordelen wie gelijk of ongelijk heeft.

Wat mij wel opvalt,  is  dat  praat van zijn achterban van 3000 leden. Meneer Oemar is al twaalf jaar  heel actief in de VHP, maar nooit heeft hij van zijn achterban van 3000 leden gesproken. Hij heeft altijd de partijvisie van de VHP verkondigd. Met mijn boerenkennis kan ik wel zeggen dat mensen op basis van overtuiging en geschikte kandidaten op een politieke partij stemmen. De heer Oemar is nooit kandidaat van de VHP geweest en wij kunnen niet eens meten hoeveel mensen persoonlijk op hem gestemd hebben.

Geen drogredenen gebruiken

Alle mensen hebben een levensovertuiging; de hindoe, de moslim, de christen, de boeddhist.Wij hebben in het verleden ook gezien dat vele hindoes  en moslims overgegaan zijn tot het christendom. Velen  uiteraard uit overtuiging, maar anderen uit armoede. Zij werden in de internaten opgenomen door geestelijken en deze geestelijken hebben goed werk verzet voor de minst bedeelden. Op basis daarvan zijn velen tot het christendom bekeerd. Alle godsdiensten leren ons hoge menselijke waarden en normen hoog in ons vaandels te houden. Wanneer meneer Oemar zo breed in de nationale pers zegt dat de VHP een autoritaire partij is  dan schrik wel met zijn uitspraak. Hij zal in de toekomst wel merken bij zijn nieuwe politiek baas  wie wel autoritaire is. Zoek gegronde argumenten op om netjes afscheid te nemen van de VHP. Geef geen na trap aan een partij waar je twaalf jaren gefunctioneerd heb en je bent altijd met vel respect behandeld geworden door de leiding van de partij, maar vooral ook door jouw VHP-vrienden.

Kandidaat wilde worden

In 2010 heb ik mij persoonlijk ( ik zit niet in de structuren van de VHP, maar als ondersteuner) ingezet via de penningmeester van de VHP, de heer Radjen Pahladsingh, om de heer dokter Oemar op de kandidatenlijst in Wanica te krijgen. In alle eerlijkheid heb ik de heer Radjen Pahladsingh gevraagd om zich in te spannen om in plaats van de heer  Azis Gajadin de heer dokter Coesiel Oemar  op de kandidatenlijst te krijgen. Ik ben niet geslaagd in mijn missie. Wij moeten als mensen heel eerlijk zijn en ook in de politiek zijn er codes. Om politieke verschillen hoeven  wij elkaar als mens  niet in bekampen. Ik hoop dat de heer Soeciel ( hij heeft veel ambities ) dat hij in 2015 een verkiesbare plaats krijgt in het district Wanica .Ik kan nu al voorspellen dat de VHP, onder leiding  van Chandrikapersad Santokhi ,als de sterke man  van Wanica,  korte metten gaat maken met  politieke opponenten.

De heren Parmessar ,Oemar,Chotkan en anderen die de strijdbijl hebben  opnemen tegen de VHP gaan het niet makkelijk hebben. Ik bedoel niet letterlijk , maar met argumenten gaan wij ten strijde trekken. De VHP is goed  voorbereid, als de tekenen  ons niet bedriegen, gaan wij  voor  vier zetels in Wanica. De Marronstemmen en ook een groot deel van de Hindostaanse stemmen  gaan niet op de NDP stemmen, vanwege gewijzigde omstandigheden . Nu kan ik al voorspellen dat als  de heer Parmessar de lijstduwer wordt in Wanica ,hij hetzelfde lot zal ondergaan wat de heer drs .Jules Wijdenbosch heeft meegemaakt in 2015 in Paramaribo . Tenslotte wil ik mijn ex partijgenoot, dokter Oemar het volgende meegeven: “Werp geen steen in een bron waaruit gij twaalf jaren water gedronken heeft ”.

Hardeo Ramadhin

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.