Weer is er commotie ontstaan omdat president Desi Bouterse het Kwakoe toernooi  een handje heeft geholpen. Ik vraag mij soms af of hij niets goed doet in de ogen van bepaalde mensen. Oppositie e bari Holland, e bari bepaalde groepen in de gemeenschap, e bari. Terijl hij geen geld uit de kas van het land heeft gegeven.

Men moet eerst nagaan wie geld heeft gegeven zodat Wijdenbosch 50.000 euro heeft kunnen meenemen naar Nederland om Kwakoe te ondersteunen. De politieke misslag van de president is wel dat hij heeft toegestaan dat de mensen die opzoek zijn gegaan naar sponsors voor Kwakoe, de naam van zijn kabinet hebben mogen gebruiken.

Als ik op je afkom en zeg dat ik namens het kabinet van de president geld zoek voor Kwakoe, is het net net als wanneer ik zeg: “President Bouterse zoekt geld voor Kwakoe.

Wie gaat dan neen zeggen? Zeker niet de mensen die grof geld verdienen aan regering Bouterse. Voor wat, hoort wat. Toch zijn er zwartkijkers en criticasters die vinden dat het geld van de gemeenschap is dat Bouterse aan Kwakoe heeft gegeven. Ik denk niet dat Hoefdraad van de Centrale Bank daaraan zou meewerken.

Dat Nederland klaagt kan ik begrijpen. Bouterse is een doorn in het oog van het huidige Den Haag. Maar, dat Surinamers die zeggen van dit land te houden zich ook zo opstellen kan ik niet begrijpen. Bouterse, mijn president, ga zo door wij houden wel van je en ook van Suriname.

Magda Collin, Wanica

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.