Geachte redactie, ik vraag me af of het ministerie van Openbare Werken wel werkt in de regentijd. Voor zover ik heb kunnen nagaan zie ik geen activiteiten. De regentijd is al geruime tijd aan de gang maar er zijn genoeg sloten en kanalen die niet opgehaald zijn of worden. Gaat u maar kijken in het noorden van Paramaribo.

Los van de sloten heb ik niet de indruk dat er iets gedaan wordt aan de wegen. Ik snap dat dit wel moeilijk gaat in de regentijd maar wat gebeurde er dan toen het niet regende. Het moet toch van mijn hart dat onder deze regering er misschien minder activiteit te bespeuren is vanuit OW. Of is dat allemaal nu wel goed dat verdere onderhoud niet hoeft.

Wanneer worden problemen onder andere aan de Brokopondolaan, Marthastraat (Uitvlugt), Zinniastraat opgelost? Bij de geringste regenval lopen deze gebieden onder water. En zo zijn er nog meer gebieden die al te gemakkelijk onder water lopen.

J.F (een bezorgde burger)

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.