Op zondag 17 juni 2012 is de heer, doctor G.Rusland tot de nieuwe voorzitter van de NPS gekozen. Hij heeft de hamer van zijn voorganger, drs. R.Venetiaan, overgenomen. De heer R. Venetiaan heeft de NPS negentien jaar geleid naar zijn beste kunnen. In dit artikel zal ik de NPS (een belangrijke Frontpartner) aan de orde stellen. Met de heer Rusland als nieuwe voorzitter zijn de verwachtingen bijzonder hoog. In zijn maidenspeech heeft de nieuwe voorzitter van de NPS duidelijk gemaakt dat de partij haar oude glorie moet herwinnen.

“De partij moet naar de achterban gaan en de structuren nieuw leven inblazen”. De NPS heeft vanaf de invoering van het algemeen kiesrecht in 1949, voor een groot deel richting gegeven aan de ontwikkeling van Suriname. Ik zal U in dit artikel niet komen uitleggen wat de partij de afgelopen jaren gedaan heeft en wat zij nagelaten heeft. In grote lijnen worden zaken aan de orde gesteld. Velen in dit land kennen de politieke geschiedenis van de NPS niet. De partij heeft een grote bijdrage geleverd en met Rusland verwachten velen dat de NPS een grote groei zal doormaken en de verloren zetels weer in de boezem van de partij zal brengen.

Tabel 1. De behaalde zetels van de NPS (ook in %) in de periode 1949 tot 1980; de regeringsleiders en deelname in de regering

Periode

Totaal

Zetels

%

Regeringsleiders

jaren

Coalitie/oppositie

1949-1951

21

12

57.14

J.C. de Miranda

2

coalitie

1951-1955

21

13

61.90

J.A.F.Buiskool

4

coalitie

1955-1958

21

2

9.25

J.H.E.Ferrier

3

oppositie

1958-1963

21

9

42.86

S.D.Emanuels

5

coalitie

1963-1967

36

14

38.38

J.A.Pengel

4

coalitie

1967-1969

39

17

43.60

J.A.Pengel

2

coalitie

1969-1973

39

11

28.11

J.Sedney

4

oppositie

1973-1977

39

13

33.33

H.A.E.Arron

4

coalitie

1977-1980

39

13

38.36

H.A.E.Arron

3

coalitie

Bron: “De dynamiek in de politiek”; Hardeo Ramadhin, juni 2011.

Als wij de periode 1949 tot 1980 doornemen (dus 31 jaren), dan heeft de NPS slechts 7 jaren in de oppositiebanken gezeten (1955-1958 en 1969-1973). Van de 31 jaren heeft de NPS dus 24 jaren in het machtscentrum gezeten, wat neerkomt op 77.42% van die tijd. Een grote prestatie voor de NPS. In 1980 hebben de militairen de toenmalige NPK-regering, welke uit de NPS, PSV, HPP en de KTPI bestond, weggeschoten. Vele NPS-leiders zijn door de toenmalige machthebbers vernederd en enkelen waren zelfs opgesloten. Net als alle andere politieke partijen moest ook de NPS gedurende de jaren 1980 tot 1987 op het politieke vlak, op de plaats rust houden. Dank zij de inspanning van de heren Lachmon, Arron, Soemita en anderen hebben wij weer de ruimte gehad om politieke activiteiten te ontplooien.

De militairen zijn toen tot het besef gekomen dat dictatoriale regeringen in deze moderne wereld geen kans van slagen zullen hebben. Anno 2012 merken wij wat recentelijk in Egypte en Libië is gebeurd. De wereldgemeenschap accepteert geen dictatoriale regeringen. Gaddafi die 42 jaren het volk met de ijzeren hand geregeerd heeft, moest zich schuil houden. Als een “dolle hond” vluchtte hij van de ene stad naar een andere. Na zeven jaren heeft het Surinaamse volk in 1987 weer de ruimte gehad om naar de stembus te gaan. Het Front (bestaande uit de NPS, de VHP en de KTPI) heeft in 1987 de verkiezingen glansrijk gewonnen. In combinatieverband behaalde de NPS 15 zetels in 1987. In de politiek zou men zeggen: “een gouden tijdperk voor de NPS”.

Tabel 2. Het aantal zetels dat de NPS gedurende de periode 1987 tot heden behaald heeft.

Periode

Totaal

Zetels

%

President

Jaren

Coalitie/oppositie

1987-1990

51

15

29.41

R.Shankar

3

Coalitie

1991-1996

51

12

23.53

R.Venetiaan

5

coalitie

1996-2000

51

9

17.65

J.Wijdenbosch

4

Oppositie

2000-2005

51

13

25.49

R.Venetiaan

5

coalitie

2005-2010

51

8

15.69

R.Venetiaan

5

coalitie

2010-2015

51

4

7.84

D.Bouterse

5

oppositie

Bron: “ De dynamiek in de politiek”; Hardeo Ramadhin, juni 2011.

De NPS heeft een behoorlijke terugval gehad in 2010. Geen nood zegt men vaak. Een bekende politicus heeft eens gezegd “als je eenmaal gevallen bent, kun je alleen maar opstaan”. De partij heeft een nieuwe voorzitter en ik draag de overtuiging dat de NPS met deze jonge, capabele leider de megacombinatie in grote problemen gaat brengen. Hij heeft beloofd dat hij naar de ressorten zal trekken om de kiezers de ontwikkelingsboodschap van de NPS te brengen.

Tabel 3. De sterkte van de NPS in 2005 en 2010 per district.

2005

2010

District

Totaal

NPS

%

District

Totaal

NPS

%

Nickerie

17.497

2.084

11.91

Nickerie

18.042

1.197

6.63

Coronie

1.627

425

26.12

Coronie

1.617

423

26.16

Para

8.077

2.048

25.36

Para

9.819

2.099

21.38

Wanica

43.931

1.952

4.44

Wanica

52.642

1.732

3.29

Par’bo

100.811

23.407

23.22

Par’bo

109.624

19.259

17.57

Commewijne

13.931

2.116

15.19

Commewijne

15.443

1.906

12.34

Marowijne

6.919

973

14.06

Marowijne

8.056

583

7.24

Brokopondo

3.273

579

17.69

Brokopondo

4.130

294

7.12

Sipaliwini

6.826

1.873

27.44

Sipaliwini

9.031

854

9.46

Saramacca

7.488

——-

——

Saramacca

9.095

1.106

12.16

Totaal

211.042

35.457

16.80

Totaal

237.499

29.452

12.40

Bron: “De dynamiek in de politiek”; Hardeo Ramadhin, juni 2011.

De NPS is niet weg te denken in politiek Suriname. In de kustdistricten heeft de NPS beter gescoord dan in het binnenland. De NPS moet vooral in Coronie, Para, Paramaribo en in het binnenland zeer actief worden. Met 21.38% van de stemmen in Para is die ene zetel op de helling. In Paramaribo moet de partij tenminste 35.000 stemmen behalen. Met de heren J. van Coblijn en drs.Zunder zie ik een enorme groei in Paramaribo. Wil men in de politieke arena blijven, dan moet men proberen de verloren zetels terug te halen. Men moet niet alleen op kantoor analyses maken, maar daadwerkelijk naar de ressorten gaan en persoonlijk met de kiezers communiceren. De NPS wordt gefeliciteerd met haar nieuwe voorzitter, de heer doctor G.Rusland.

Hardeo Ramadhin

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.