Vorige week hoorde ik een DNA-lid van de oppositie op de Surinaamse radio een vergelijking maken tussen de organisatoren van het Kwakoe toernooi en het Milan festival. Voor de personen die het niet weten wil ik het nog eens cru herhalen.

Het Kwakoe toernooi wordt gehouden door de Afro- Surinamers in Nederland terwijl het Milan festival een aangelegenheid is van Hindostaanse Surinamers in Nederland. Beiden willen Suriname positief uitdragen.

Door uitspraken van het DNA-lid, dat Kwakoe altijd geld tekort heeft en Milan altijd geld overhoudt,  wil hij er subtiel op wijzen dat Afro-Surinamers niet weten hoe geld te verdienen terwijl zijn Hindostaanse landgenoten dat wel kunnen.

Dat Nederland liever kiest voor de Hindostaan dan de Afro-Surinamer is bekend. Maar dat eigen Surinaamse DNA-leden dat propageren vindt ik aanzetten tot haat. Wil deze man weer terug naar 1973?

Bedankt voor plaatsing.

J. van Malsem, Amsterdam

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.