Als we dagelijks het nieuws bekijken en zien hoeveel criminele feiten er worden gepleegd, dan rillen we en vragen onszelf af: hoe komt het dat er zoveel wordt geroofd en waarom doet men niets ertegen. Ook andere misdaden zoals verkrachtingen, incest en pedofilie zijn tegenwoordig schering en inslag. We hebben hier zeker te kampen met een geestelijke issue en echt niet “een verruwing van de criminaliteit”, zoals minister Misiedjan dat zo mooi kon verkondigen. Ze kennen we nog een paar van deze bakerpraatjes.

Er worden nu kapitalen uitgegeven om zogenaamd de misdaad in te dammen, echter het lijkt alsof er dagelijks meer misdadigers als kakkerlakken uit de riool tevoorschijn komen! Al die road-blocks en helikopterreisjes boven Paramaribo lijken bijna zinloos.

Kijken we naar de diverse geloofsovertuigingen, kerken, moskeeën en hindoetempels, dan zou er haast geen criminaliteit in Suriname mogen zijn, want iedereen zou dan zo heilig mogelijk proberen te leven en met elkaar omgaan. Nee, dat legt geen zoden aan de dijk want de grootste boeven en moordenaars zijn tegenwoordig “bekeerd” tot God en hebben hun slechte paden verlaten.

Prijs de Here daarvoor. Luisteren we naar gasten zoals Steve Meye en Karel Choennie, dan zou de weg naar God de enige weg naar een goed leven zijn… Maar praten we niet een beetje teveel over wat we allemaal wel of niet moeten doen om zodoende goed te worden? Moeten we niet eerst nagaan wat ons tot zo’n gewelddadig en asociaal volk heeft gemaakt?

Zijn we nu toch eenmaal bezig met de Bijbel, dan kennen we ook een stevige waarheid over vloek en zegen. Koning Saul van Israel had eens een slachting uitgevoerd onder de Gibeonieten. Vele jaren daarna, onder koning David, kreeg Israel te kampen met een hongersnood van 3 jaren lang. Toen koning David te rade ging bij God bleek dat het onheil over Israel was gekomen omdat zij ooit een eed hadden afgelegd dat zij de Gibeonieten altijd met rust zouden laten. Dat had Israel dus niet gedaan, de Gibeonieten aangevallen en daarom was deze vloek over het land gekomen. Zij vroegen de Gibeonieten wat er moest gebeuren zodat de zegen weer kon wederkeren.

De Gibeonieten eisten toen 7 nazaten van koning Saul (die zelf al dood was) die moesten worden opgehangen in het openbaar. Toen koning David daarmee instemde en dit vonnis werd voltrokken, kwam de zegen terug over Israel en begon het te direct regenen waardoor er weer geplant en geoogst kon worden. Dit gebeuren is te lezen in het boek 2 Samuel 21. En zo lezen we in diverse passages in de Bijbel en andere geestelijke boeken dat er eerst gerechtigheid moet zijn voordat Gods zegen weer kan wederkeren in een land.

Wat leert dit gebeuren ons? Kijken we naar de Surinaamse historie, dan heeft Suriname zeerzeker een bevlekt verleden. Het begon allemaal met de wrede slavernij, dan de jacht van de koloniale overheersers gebruik makende van de Redi Moesoe’s (slavenleger) op de gevluchte marrons. Dan de onrechtvaardige doodvonnissen van enkele marronleiders. Nederland heeft vroeger in het openbaar schuld erkend voor al haar koloniale misdaden, en Suriname in 1975 geschonken aan ons volk ook nota bene met een som geld om het zelf te kunnen proberen.

Daarna kwam Desi Bouterse met een militaire coup, daarna de zinloze decembermoorden, de vuile binnenlandse oorlog en toen nog enkele moorden op lastige tegenstanders zoals Herman Gooding die bezig was drugszaken uit te zoeken waar hoge militairen bij betrokken waren en de betrokkenheid van Indiaanse burgers bij de Moiwana moorden. Als toenmalig verantwoordelijke van Suriname heeft D. Bouterse nooit en te nimmer spijt betuigd voor alle leed dat aan de betrokken families is bezorgd. Mooier nog, hij is nooit verschenen op één rechtszitting van de Krijgsraad en maakt zich met dooddoeners af als er vragen over de 8 decembermoorden worden gesteld.

Door de vuile binnenlandse oorlog zijn tienduizenden marrons gevlucht naar Paramaribo en Frans Guyana. In Paramaribo zijn ze door de opeenvolgende regeringen in de steek gelaten. De marrons worden openlijk door de stadsbevolking gediscrimineerd en geweerd en vele armoedige marronjeugd groeit heden ten dage op voor galg en rad, met alle gevolgen van dien. De regeringen wassen hun handen in onschuld want “zij hebben het probleem niet veroorzaakt en gaan het dan ook niet kunnen oplossen” is dus de conclusie. Door middel van justitiële acties worden er af en toe wat brandjes geblust, maar structureel wordt de toenemende criminaliteit niet aangepakt, laat staan op de geestelijke manier.

Wat is nou de vloek dat over Suriname hangt? Het feit dat er meer dan 300 Surinamers hun leven hebben verloren in de periode 1980-91 zonder dat er één persoon echt de verantwoordelijkheid hiervoor heeft genomen. Het bloed dat gevloeid heeft wil gewroken worden, en zolang de schuldigen voor deze brute moorden niet officieel gevonnist zijn, zal deze vloek van criminaliteit, bandeloosheid en corruptie over Suriname hangen en zo dagelijks meer slachtoffers eisen. Zo werkt het nu eenmaal, net als een natuurwet. We kunnen God niet veranderen, maar moeten zelf veranderen…

De regering Venetiaan heeft het 8 decemberprobleem en de brute moord op inspecteur H. Gooding steeds vooruit geschoven onder het mom dat ze geen extra problemen in het land kunnen tolereren. D. Bouterse had in de tussentijd een grote achterban bijeen gekocht en hem laten oppakken zou volgens een NF topper (R. Assen) een ander bloedbad teweeg kunnen brengen.

Over de moord op zijn ex-collega inspecteur H. Gooding door militairen durfde zelfs onze Sheriff Santhoki niets te zeggen. Mooier nog, het Nieuw Front heeft meegewerkt aan een 8 december proces wat rammelt aan alle kanten plus de 8 december issues gebruikt als politieke achteruitkijkspiegel om D. Bouterse in feite nog populairder te maken. Zelfs Ronnie Brunswijk, als marronleider en rebel uit de jaren 80, heeft het nog steeds verzuimd om zijn rasgenoten op te roepen zich als voorbeeldige burgers te gedragen en op te houden met roven en inbreken.

Het moreel verval op het gebied van mensenrechten, respect (voor de medemens en voor elkaars eigendommen), hebzucht, seksualiteit en politiek is dus bezig ons mooi land te vernietigen. Vele radeloze burgers denken er nu hard over na om een illegaal wapen met munitie aan te schaffen om zichzelf en hun gezin tegen criminelen te beschermen. Wat voordat je weet wordt je in de nacht wakker gestompt, mishandeld en beroofd en misschien ook nog zelfs omgelegd.

Ik roep daarom bij dezen alle verantwoordelijken voor onrechtmatige gepleegde moorden op, vanuit de Staat Suriname, om verantwoordelijkheid te nemen en deze vuile zaken met de nabestaanden in orde te maken en zichzelf ter beschikking te stellen zodat het recht kan zegevieren en Suriname weer als rechtstaat met vereende krachten in rust en vrede aan haar ontwikkeling kan werken!

De heilige verhaaltjes van pastoor Steve Meye over liefde en vergeving zullen Moesje nu niet Parijs kunnen brengen. Ook het onder het tapijt vegen van deze misdaden d.m.v. een amnestiewet zal de zaak alleen verergeren. Er dient radicaal afgerekend te worden met onrecht in Suriname, dan pas gaan we allen als natie Gods glorie kunnen zien! Zo niet, dan worden wij allemaal indirect slachtoffer voor de wandaden van enkele gewetenloze geweldenaren die ooit in de naam van de Staat Suriname onterecht onschuldige burgers en militairen genadeloos hebben vermoord. Kunu, vloek, Karma of hoe u het noemen wilt, niemand zal hieraan kunnen ontkomen…!

Wat zien we nu in enkele Zuid Amerikaanse landen gebeuren? Chili en Argentinië beginnen nu pas echt te bloeien, nadat de schuldigen voor de gepleegde moorden na tientallen jaren zijn gevonnist! Dus een goede zaak als we ook werkelijk die gebeurtenissen binnen UNASUR gaan volgen en overnemen!

God zij met ons Suriname!

Lucento Mijnals

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.