De andere kant van de medaille

Afgelopen zondag 2 juli hebben de Surinaamse worstelliefhebbers genoten van de spannende worstelwedstrijden in het NIS. De Surinaamse, de Nederlandse en een Indiase worstelaars zijn op de mat verschenen. Ik zal mij slechts beperken tot de hoofdwedstrijd. Deze hoofdwedstrijd ging tussen de worstelaar van de India ,de heer Sandeep Kumar en de bekende Nederlandse worstelaar Joey Berkenbosch. Een jaar terug had de worstelaar Berkenbosch zijn kwaliteiten in Suriname al bewezen. Van de Indiër had ik nooit eerder wat gehoord. Volgens de Surinaamse Worstelfederatie is Sandeep Kumar een bekende worstelaar van India.

De wedstrijd zelf De eerste ronde maakte de Indiër volgens de scoor 4 en de Nederlander 2 punten. De spanning steeg en wat zou de tweede ronde opbrengen. Na enkele acties is het de Indiër gelukt om de Nederlander op de grond te krijgen en daarna volgde een touche. Volgens een bekend jurylid, de heer Stanley Monorath, was het een touche en dat heeft hij schriftelijk vastgelegd. Het publiek begon te schreeuwen en als toeschouwers moesten wij van een afstand alles gadeslaan. Een ieder vroeg zich af wat er precies gebeurd is.

Was het een touche of was het geen touche. Was de tijd al voorbij van de tweede ronde of niet. Was de wedstrijd afgelopen, want een ieder liep op de mat wat niet gebruikelijk is . Na ruim 15 minuten, haal en getrek, het heen en weer lopen van het publiek op de mat, wilde de referee de derde ronde voortzetten. Het was een chaos geworden.

Vanaf het einde van de tweede ronde is alles verkeerd gegaan. De Indiër is daarna niet meer op de mat verschenen. Andere vertellen dat hij te moe was, maar volgens het bekende jurylid Monorath heeft de coach van Sandeep Kumar direct, na de tweede ronde, protest aangetekend en men is niet ingegaan op het protest zoals dat vastgelegd is in internationale regels. Volgens het jurylid Monorath heeft Sandeep Kumar een touche gemaakt en daarmee was de wedstrijd afgelopen. Als worstelleek zat ik niet ver van de bekende worstelaar Eric de Clerc die met vakantie is. Ik vroeg hem naar zijn mening over de wedstrijd en de beslissing van de referee.

Wat is de mening van Eric de Clerc Deze zeer bekende worstelaar van wereldformaat zat niet in de organisatie, maar als publiek heeft hij de wedstrijd goed gevolgd. Ik heb hem persoonlijk gevraagd naar zijn mening over de wedstrijd Sandeep Kumar en Berkenbosch. Hij heeft mij letterlijk het volgende gezegd: “ De Indiër heeft de actie volledig ingezet voor een touche en de touche heeft ook plaats gevonden. Men moet geen andere argumenten gebruiken om de touche niet te honoreren. Men groot denken en de Indiër tot winnaar uitroepen”. In de avonduren heb ik het bekende jurylid Stanley Monorath opgebeld en gevraagd waarom de Indiër niet meer verschenen is voor de derde ronde. Hij heeft mij uitgelegd dat de worstelaar op instructie van de coach niet op de mat is verschenen voor de derde ronde, omdat zijn protest niet de juiste en correctie behandeling gehad heeft.

De nasmaak van de wedstrijd Als publiek mag een ieder zijn of haar zienswijze geven. Meestal ga je na de wedstrijd met mensen praten die meer kennis van de worstelsport hebben, vooral bij een twijfelgeval. Deze wedstrijd heeft een aardige nasmaak achtergelaten bij het worstelpubliek. De referee had in de eerste instantie de touche toegekend aan de Indiër, maar de persoon die de tijd in de gaten moest houden , heeft aangegeven dat de touche net buiten de speeltijd heeft plaats gevonden. De heren hebben een andere beslissing genomen en je moet je daarbij neerleggen. Het verhaal dat de Indiër moe was en niet verder wilde worstelen kan het publiek niet beoordelen.De coach van Sandeep Kumar bleef bij zijn standpunt dat zijn worstelaar de wedstrijd heeft gewonnen.

Het publiek heeft duidelijk gemaakt dat de worstelorganisatie gefaald heeft , maar vooral de referee heeft een brevet van ongeschiktheid gehad van het publiek. Het feit dat de worstelaar Sandeep Kumar voor de derde ronde niet op de mat is verschenen is hij gediskwalificeerd. Vermeld dient te worden dat de coach van de Nederlandse worstelaars vaker buiten zijn boekje is gegaan ( hij kwam elke keer op de mat), maar de referee heeft niet ingegrepen tot ergernis van het publiek.

Hardeo Ramadhin

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.