Ruim twee terug heeft het district Coronie een nieuwe districtscommissaris gehad, in de persoon van ir.Sijlbing, een uitgesproken, diehard paluman. De vorige districtscommissaris , Harriete Ramdien , heeft naar mijn bescheiden mening haar best gedaan om ontwikkeling te brengen in Coronie. Waarschijnlijk was de tijd te kort voor haar of zij heeft niet de volle ondersteuning van de regering gehad om de productie op gang te brengen. Ik kan mij nog goed herinneren dat zij bij haar benoeming duidelijk had gemaakt dat zij de rijstbouw ter hand zou nemen.

Ik ben bijzonder blij dat ik vandaag ( 24 juli 20120 ) via één van de sites vernomen heb dat de districtscommissaris Sylbing de rijstbouw ter hand wil nemen. De vruchtbare molesonrijstarealen zijn er ( 4.500 ha); de manpower is in Coronie aanwezig ; de commissaris heeft genoeg deskundigen in zijn politiek huis .Wat de commissaris moet doen is dat hij zijn invloed aanwendt om goedkoop kapitaal (leningen ) kan krijgen voor de rijstboeren die willen inzaaien . De verouderde machines moeten vervangen worden.

Ik hoef die ingenieur niks bij te leren. De goede wil (van alle stakeholders) moet aanwezig zijn. De heer Badrisein Sital kan zeker ook een grote bijdrage leveren met zijn kennis en ervaring om de Coroniaanse rijstboeren bij te staan. De heer Imro Manglie kan ervoor zorgen dat er ook goedkope kustmest beschikbaar wordt gesteld voor de Coroniaanse rijstboeren. De Coroniaanse rijstboeren hebben in de jaren 1982 -1990 bewezen dat zij de hoogste padi-opbrengsten gehaald hebben in Coronie ( leest afstudeerscriptie van : “ Hardeo Ramadhin ; de rijstbouw in Coronie “) .

Het verleden

Het district Coronie, gelegen ten westen van de Coppenamerivier, heeft een oppervlakte van 3902 km² en telt een bevolking van 2.887 zielen. De bevolkingsdichtheid bedraagt 0,7 per km². De kolonisatie in Coronie en Nickerie is veel later begonnen, vandaar dat deze districten tot de “Nieuwe Kolonie” werden gerekend. In het begin van de 18e eeuw zijn de eerste plantages in Coronie ontstaan waar, steunend op slavenarbeid, voornamelijk katoen en suiker werden verbouwd. In de loop van de 19e eeuw raakten de plantages in steeds grotere moeilijkheden. Na 1895 konden de plantage-eigenaren het niet meer volhouden en waren gedwongen hun plantages te verkopen.  In de loop der jaren ontwikkelde zich in Coronie het systeem van onverdeelde boedels, die een grote rem vormt op de ontwikkeling van dit district. Na 1885 werd vooral de kokoscultuur ter hand genomen.

Sedert 1920 begint in Coronie de rijstcultuur zijn intrede te doen; zij werd een belangrijke versterking van de landbouweconomie van het district. De Larecopolder was een belangrijk rijstproductie gebied. Na 1978 begon men, op initiatief van de PALU, op grote schaal rijst te verbouwen in Coronie. Het district Coronie beschikt over 4.500 ha rijstareaal, maar door de internationale ontwikkelingen is ook de rijstbouw in dit district heel sterk achteruitgegaan. Op dit ogenblik zijn er slechts enkele boeren die nog rijst verbouwen. De rijstbouw moet weer aangepakt  worden .

De vernietiging door de zee

Door het zeewater is een deel van Coronie weggespoeld. De regering Venetiaan /Sardjoe  heeft ervoor gezorgd dat  er nu een grote , stevige dijk gebouwd wordt om Coronie te beschermen tegen het oprukkende zeewater. Met geld van Bakra Basi ( verdragsmiddelen ) wordt de dijk gebouwd .De Coronianen  zullen in de toekomst geen last hebben van het oprukkende zeewater.

De politieke ontwikkelingen

Het district Coronie is op het politieke vlak goed bedeeld. Met minder dan 1700 stemmen, mag dit district twee volksvertegenwoordigers naar De Nationale Assemblee sturen.

Op basis van de goed uitgebrachte stemmen krijgt U in onderstaande tabel de uitslag van de  afgelopen  drie  verkiezingen in Coronie.

200020052010
Partijstem%Partijstem%PartijStem%
MC33323.01NDP45828.15MC1.01162.52
NF41428.61NF42526.12NF42326.16
PALU41728.62PALU41025.20VA1448.91
DNP19113.91VVV31019.05BVD392.41
BVD684.70UPS/DOE191.17
PSV/DA-91241.64PPP50.31
Tot.1.447100.0Tot.1.627100.0Tot.1.617100.0

Bron:”Dynamiek in de politiek ; Hardeo Ramadhin , juni 2011”)

Met de bundeling van de NDP, PALU en VVV  was het politieke  lot van het Nieuw Front al bepaald.Wat ik eerder had voorspeld, is ook uitgekomen .De MC heeft beide zetels behaald , terwijl het Nieuw Front  niet achteruitgegaan is t.o.v 2005( zie tabel). Intussen hebben wij nu een nieuwe voorzitter van de NPS , maar ik zie nog geen bewegingen van deze partij in Coronie. De heer dr. G. Rusland is veel jonger dan de leider van de MC en hij moet meer op het veld  te zien zijn. De politieke  goal is open  voor de NPS in Coronie , maar er wordt daarop niet voldoende ingespeeld. Met een kleine inspanning kan de NPS tenminste één zetel in Coronie behalen9 terughalen).

De Megacombinatie  behaalt alle RR en DR zetels

Met de blokvorming  heeft de Megacombinatie in 2010 alle RR en DR zetels behaald in Coronie. In onderstaande tabel geef ik een beeld van de goed uitgebrachte stemmen  per ressort in het district Coronie in 2010:

Ressort NFVABVDMCTotaalNF in %MC in %VA in%
Welgelegen767920930125.2569.442.33
Totness2231292260297622.8561.6813.21
Joh.Maria1248820034036.4758.822.35
Totaal423144391011161726.1662.528.91
% v.h.totaal26.168.912.4162.52100.0

Bron:”Dynamiek in de politiek ;Hardeo Ramadhin ,juni 2011”)

Hardeo Ramadhin


In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.