Mensen worden boos als men van zijn democratisch recht gebruik maakt om zijn mening te geven over de sociaaleconomische, de politieke en maatschappelijke vraagstukken. Tien jaren lang (2000-2010 ) heeft  een meneer met zijn populair middagprogramma, welke bekend stond als “baka’na tori”, de toenmalige regering met de grond gelijk gemaakt. Vaste “klanten “werden door de programmamaker uitgenodigd om hun visie te geven over diverse vraagstukken.

De heren Venetiaan, Sardjoe, Somohardjo, Brunswijk, Castelen, Jessurun en Santokhi waren vaker niet jarig. Na de verkiezingen zijn de meeste van deze heren die regelmatig bij  deze meneer op bezoek waren, goed geaccommodeerd door deze regering. Ik wil ook van hen horen hoe zij denken over de criminaliteit, over de examenresultaten, over de inflatie, over de buitenlandse reizen van de president , over de dure benzineprijzen, over het salaris van de nieuwe directeur van het AZP.

De rijstboeren zijn armer geworden

De rijstboeren van Nickerie, Coronie en Saramacca zijn armer geworden. Begrijpelijk, de benzineprijs is heden,  17 juli  2012, gestegen naar  bijna SRD 4.90 . De regering Bouterse/Ameerali heeft de rijstboeren op jaarbasis met ruim SRD 19.200.000  armer gemaakt (bij een inzaai van 60.000  ha per jaar). Mensen die niet in deze sector zitten, gaan vreemd opkijken wanneer ik met deze bewering kom. Dit is geen commentaar leveren op de regering, maar de naakte waarheid presentren. U hoeft geen econoom te zijn om mijn onderbouwing te begrijpen. Per seizoen wordt in Suriname ongeveer 30.000 ha ingezaaid. Op jaarbasis (twee seizoenen) wordt er ongeveer 60.000 ha ingezaaid. Per hectare consumeert de rijstbouw ongeveer 160 liter diesel. Op jaarbasis gebruikt de rijstbouw (60.000 x 160 liter diesel)= 9.600.000 liter diesel.

Vanaf januari 2011 tot heden is de prijs van diesel met ongeveer SRD 2,00 per liter  extra omhoog gegaan. Om die 60.000 ha rijst te blijven produceren, moeten de rijstboeren 9.600.000 x SRD 2,00 nu extra betalen, wat neerkomt op SRD 19.200.000. De andere componenten bij de kostprijsberekening heb ik niet meegenomen. “Meneer  de president van Nickerie “ en alle anderen wil ik vragen om mij het tegendeel te bewijzen. Deze SRD 19.200.000 komt bij de overheid terecht en  de rijstdeskundige Badrisein Sital  heeft terecht de overheid  gevraagd de rijstboeren van Nickerie, Coronie en Saramacca een  kleine compensatie van SRD 130 per ha  te geven ( slechts voor een seizoen). In geld uitgedrukt komt dit neer op 30.000 x SRD 130= SRD 3.900.000. De overheid pakt van de rijstboeren via  de benzine  meer dan 19 miljoen SRD extra af  op jaarbasis  en is niet bereid  ongeveer  SRD 4 miljoen terug te geven aan de rijstboeren. Men is wel bereid 17 miljoen SRD uit te geven aan  de Carifestaviering.

De rijstboeren zijn in hun eigen vet gebakken

De rijstboeren van Nickerie, Coronie en Saramacca zijn in hun eigen vet gebakken. De voorzitter van de Mega Combinatie had in Nieuw Nickerie, tijdens de verkiezingen van 2010, de rijstboeren plechtig beloofd dat de ‘government take’ op diesel afgeschaft zou worden. De boeren waren op hol geslagen. In Nickerie werd op 25 mei 2010 het Nieuw Front door de Nickeriaanse kiezers met de grond gelijk gemaakt. De Mega Combinatie behaalde Nickerie 8.880 stemmen (49.22% van 18.042 stemmen), in Coronie 1.011 stemmen (62.52% van  1.617 stemmen) en in Saramacca 3.777 stemmen (37.13 % van 9.095 stemmen, terwijl het machtige Nieuw Front in Nickerie 4.789 stemmen, in Coronie 423 stemmen en in Saramacca 2.962 stemmen behaalde. Wat een grote winst voor de Mega Combinatie in de bovengenoemde districten. Iedereen wilde “Change” hebben.

Zij zouden goedkope diesel en kunstmest krijgen. Meneer Sardjoe, Venetiaan, Somohardjo, Brunswijk, Castelen en Jessurun en andere Nieuw Fronters moesten van het politieke toneel verdwijnen. Deze politici waren de “uitbuiters van Suriname”. Die ‘Change’ hebben zij gehad. In plaats van het afschaffen van de ‘government take’ op diesel, werd de dieselprijs met ongeveer SRD 2.00 verhoogd. Die goedkope kunstmest hebben zij nog niet gehad. ‘Den Nickerman, den Saramaccaman en den Coronieman e bari now’.

Zij praten niet meer over Change, maar zij geven ruiterlijk toe dat zij een verkeerde keus op 25 mei 2010 gemaakt hebben. Nu hebben zij de ware gezichten gezien. In de periode 2000 tot 2010 hebben de rijstboeren zes keren compensaties gehad van de vorige twee regeringen. Meneer Badrisein Sital, coördinator van het Rijstorgaan, heeft de rijstboeren  op dinsdag 6 februari 2012 plechtig beloofd  dat de rijstboeren een financiële injectie van SRD 130 per ha gaan krijgen. Wij hadden verwacht dat “De President van Nickerie “ de heer Badrisein Sital volledig zou ondersteunen, maar wij merken in de nationale pers het tegendeel.

Boeren verdienen een respectabele behandeling  van de machthebbers Mensen die hard werken, moeten ook goed beloond worden. Agrariërs in Suriname hebben geen enkele sociale zekerheid. Gelukkig dat de overheid hen soms tegemoet komt met een on-en minvermogen kaart. Als zij de leeftijd van 60 jaren bereikt hebben, krijgen zij ook AOV, dank zij de VHP/PNP – regering 1969-1973). Vele agrariërs zijn in de loop der jaren ambtenaren (wachters) geworden. De agrarische sector heeft minder perspectieven. Zij die nog in de agrarische sector zitten, moeten dan ook volledig ondersteund worden. Wij hebben mensen nodig die voedsel voor ons kunnen produceren. Wij moeten deze voedselverbouwers met meer respect behandelen en waar het nodig is alle ondersteuning geven. Het subsidiëren van deze sector is niet veel gevraagd. Men betaalt toch ook SRD 73.000.000 ( SRD 73 miljoen) aan SLM op jaarbasis voor chartervluchten?

Hardeo Ramadhin

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.