Kort voor de verkiezingen worden de kiezers door politieke partijen warm gemaakt om naar de stembus te gaan. De mooie beloften gedaan door politieke partijen blijven vaak ook uit. Na de verkiezingen horen wij zo weinig mogelijk van de kiezers die op politieke partijen gestemd hebben. Recentelijk is de amnestiewet in het parlement behandeld en aangenomen, maar de kiezers hebben hun stem nauwelijks laten horen. De politieke partijen en maatschappelijke organisaties hebben dat wel gedaan in naam van hun achterban. Tijdens de verkiezingscampagne hebben politieke partijen/combinaties als de Mega Combinatie, de Volksalliantie en de AC hebben geen woord gerept over de amnestiewet.

Politieke vorming aan jongeren

De kiezers (vooral jonge kiezers) moeten gevoed worden met eerlijke, objectieve en betrouwbare informaties. Ik merk dat de jongeren minder geïnteresseerd zijn in het politieke gebeuren in Suriname. Ze zijn wel zeer actief op internet ( Facebook) .De jongeren moeten van ons overnemen. De meeste politieke leiders van nu, zullen over enkele jaren het politieke vaandel moeten overdragen.Binnenkort begint de VHP weer om de jongeren politieke scholing te geven. Door de jongeren goed te bewapenen met informaties , kunnen zij op het politieke vlak elke discussie met anderen aangaan. De uitslag van de verkiezingen in Nickerie wordt weer in beeld gebracht.

De uitslag van verkiezingen van 25 mei 2010 per politieke partij, per ressort in Nickerie.

RessortenMCNFVABVD/PVFACNUTotaal
Wageningen510402390794911.431
Gr.-Henar888386661812181.550
O.Polders1.72568757428152163.335
Nw-Nick.3.3601.924864294121526.615
W.Polders2.3971.39094129257345.111
Totaal8.8804.7892.8351.12730011118.042
% v.h.totaal49.22%26.54%15.71%6.25%1,66%0.62%100.0%

Bron: “De dynamiek in de politiek, juni 2011”, van Hardeo Ramadhin

De Mega Combinatie heeft bijzonder goed gescoord in 2010 in het rijstdistrict Nickerie. De slogan “Change” was goed doorgeslagen in alle polders van Nickerie. Elke Nickeriaan wilde verandering hebben op het politieke vlak en heeft toch voor een groot deel voor de filosofie van “Change” gestemd. Het is nog te vroeg allerlei voorspellen te doen wat de politieke ontwikkelingen in 2015 gaat opleveren.

Verschuivingen verwachtbaar

Verwachtbaar is dat Nieuw Suriname afscheid neemt van de Mega Combinatie. Indien Nieuw Suriname met 2.235 voorkeursstemmen (bij ongewijzigd kiezersgedrag) uit de Mega Combinatie stapt, is het verwachtbaar dat de Mega Combinatie een grote terugval krijgt in Nickerie. Verwachtbaar is ook dat de voorkeursstemmen van Harriete Ramdien (1.559 stemmen) niet meer op de Mega Combinatie zal vallen, maar de richting VHP gaat. Wat het Nieuw Front betreft, kan nu al gezegd worden dat binnen deze combinatie de VHP in opmars is. De kans is erg groot dat de Pertjajah Luhur die ene zetel in Nickerie gaat verliezen. Waar die ene zetel zal gaan, is nu moeilijk te zeggen.De BVD zal met een kleine aanhang binnen de Mega Combinatie opgenomen worden. Wat de PVF gaat doen is nog niet duidelijk.

De sterkte van de Mega Combinatie  per candidaat ,per ressort in Nickerie in 2010

M CDoekhieP.LachmanWongso – redjoE.AbelH.RamdienMC Tot.TotaalMC %
Wagen.686139292505101.43135.66%
Gr.Henar203340341671448881.55057.29%
O.Polders4874991802543551.7253.33551.72%
N-Nickerie7202514071.2926903.3606.61550.79%
W.Polders4881.1342502053202.3975.11146.90%
Totaal1.9962.2359102.2101.5598.88018.04249.22%
MC in %22.28%25.17%10.25%24.89%17.56%100.0%
% v.totaal11.06%12.39%5.04%12.25%8.64 %49.22%

Bron:”Dynamiek in d politiek, juni 2011”, Hardeo Ramadhin.

Zonder  de stemmen van dokter P.Lachman en Harriete Ramdien zou de MegaCombinatie ( zuiver rekenkundig bekeken) terugvallen van 8.880 stemmen – (2.235+1.559) naar =5.086 stemmen.

Economische activiteiten

De economische kurk waarop Nickerie drijft is de rijstbouw. De huidige machthebbers hadden de Nickeriaanse rijstboeren veel beloofd, maar die belofte kan de regering niet waarmaken. De coördinator van LVV in Nickerie, de heer Ganpat is intussen vervangen en zijn plaats wordt nu ingenomen door de heer Van der Kooye. Vooral de dieselprijs is de grote “killer” van de rijstbouw. Het vierde seizoen, na 25 mei 2010, is voor de rijstboeren ingegaan. Die goedkope diesel, de goedkope kunstmest, insecticiden en herbiciden zijn uitgebleven. Volgens internet is de kunstmestprijs op de wereldmarkt gemiddeld US$ 460  per ton , terwijl de boeren in Nickerie nu per ton US $ 800 betalen.De kuntmest kan , met een winst van 20% best voor US$ 550 verkocht kan. Wie zijn uitbuiters van de boeren ?

De boeren  geven de strijd niet op

De boeren van Nickerie geven de strijd niet op en blijven produceren omdat zij geen andere mogelijkheden hebben. Zonder tegemoetkoming van de overheid gaat deze sector in grote problemen geraken. De districten Commewijne, Wanica, Saramacca en Coronie zijn opgehouden om rijst te planten. De overheid zal de rijstboeren de nodige incentives moeten geven, omdat wij in de wereld moeten concurreren tegen landen die de rijstbouw subsidiëren. Wij denken aan de Verenigde Staten van Amerika, Zuid- Europa en andere rijke landen in de wereld. Wij moeten als land bijzonder trots zijn dat wij geen korrel rijst hoeven te importeren voor de Surinaamse samenleving. Ruim 70% van onze rijst wordt geëxporteerd en daarmee leveren wij een kleine bijdrage aan de voedselvoorziening in de wereld.

Hardeo Ramadhin

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.


Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.