In de politieke wandelgangen heb ik vandaag mogen horen dat de DNA-leden Waldi Adjaiso en Diana Pokie ontkennen de overstap naar de SEEKA te willen maken. Ik heb uiteraard begrip ervoor als politici het op een gegeven moment niet opportuun vinden om zaken toe te geven. Immers, de politiek is net een schaakspel. Het is een kwestie van afwachten en soms toeslaan.

Maar het is na de publicatie gisteren op GFC  inmiddels publiek geheim geworden dat er in het geniep politieke gesprekken zijn gevoerd om deze twee parlementariërs over te hevelen naar de SEEKA. Dat de advocaten van het tweetal vanmorgen dringend hebben geadviseerd om dat gegeven toch nog even geheim te houden is begrijpelijk. Ze zitten midden in een royeringsproces. Het zou uiteraard een sterk wapen zijn voor de leiding van de BEP om het duo eruit te knikkeren via de groene tafel.

Anderzijds kom je ook niet geloofwaardig over als de media al melding heeft gemaakt van het feit dat Pokie en Adjaiso verregaande afspraken hebben gemaakt om zich bij SEEKA aan te sluiten. Het zou erg verstandig zijn geweest  van de twee om in ieder geval een tussenweg  als reactievorm te kiezen.Wat nu als de media met de harde bewijzen naar buiten komt?

Anelka

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.