De afgelopen dagen heb ik via de media vernomen dat er grote ontevredenheid bestaat over het functioneren van de voorzitter van de VHP, de heer Chandrikapersad Santokhi. Ik heb de berichten in de krant goed doorgenomen en ik kan heel kort zijn. De enige conclusie die ik kan trekken is dat politieke opponenten zenuwachtig worden. Gelijksoortige aanvallen hebben wij ook gezien toen de voorzitter zijn laatste werk- en veldbezoek in Nickerie bracht (18 t/m 20 mei). De lijsttrekker van de NDP in Nickerie is te keer gegaan, vooral tegen de voorzitter van de VHP. Op een zeer correcte en beschaafde manier heeft de VHP die aanval kunnen pareren.

Politieke aanvallen zullen niet uitblijven

De groei van de VHP zal ten koste van andere politieke partijen gaan. Grote groepen kiezers (ruim 25.000) die op Ramadhin, Parmessar, Abdoel en op Pahlad lijken, hebben in 2010 op de NDP gestemd. Deze harde cijfers zijn vastgelegd in de uitslag van de verkiezingen (lees boek Hardeo Ramadhin; “Dynamiek in de politiek”). De NDP krijgt in 2015 grote problemen in de districten Nickerie, Saramacca, Wanica, Paramaribo en Commewijne. In deze districten is het huidige bestuur van de VHP, onder leiding van de jonge, dynamische en progressieve voorzitter Santokhi, heel actief. Grote groepen kiezers die eerder voor “Change” hadden gekozen en nu niet meer zichtbaar zijn in de regering, sluiten zich bij de VHP aan. Dit is geen blufverhaal, zoals een dagblad schrijft dat er leegloop plaatsvindt bij de VHP.

Dit verzinsel van leegloop beschouw ik als een “politieke grap of een politieke mop”. Met de komst van o.a. Marijke Djawalapersad (Wanica ), dokter Radjen Nannan Panday (Paramaribo), dokter Mohan (Commewijne), dokter D. Jaggernath (Nickerie) is de opmars van de partij niet meer te stuiten. Grote groepen kiezers die elders zaten en nu bij de VHP aangesloten hebben, willen nog niet in beeld komen, vanwege politieke rancune. Ook de wetenschapper/voorzitter van de UPS, Henri Ori, is bezig om zich aan te sluiten bij de VHP. Al deze broeders en zusters die terugkeren, worden groots en respectvol ontvangen door de VHP, maar vooral door de voorzitter van de partij. De NDP en DNP zijn nu samengesmolten en niemand zegt wat.

Opponenten slapen niet

De krant schrijft dat de heer Parmessar bezig is VHP’ers op te vangen en hen weer te accommoderen. Zo is ook de naam van mr.Chotkan genoemd. Meester Chotkan heeft laten doorschemeren dat zijn naam ten onrechte in de pers is misbruikt, terwijl hij geen kennis draagt van enige, interne spanningen. Kort voor de verkiezingen van 2010 is men ook naar Doekhieproject geweest en een politicus heeft daar een zeer markante uitspraak gedaan. “Als jullie Ronald Venetiaan als president willen hebben, dan moeten jullie op de VHP stemmen, want de VHP gaat R.Venetiaan voor de vierde keer voordragen als president”. Deze zeer subtiel geladen strategie, heeft hem geen windeieren gelegd. Hij groeide van 863 stemmen (in 2005) naar 5005 stemmen (in 2010) in Paramaribo. Deze politicus maakt zich nu klaar (als ik de krantenberichten mag geloven) om de politieke strijd aan te binden tegen Chandrikapersad Santokhi in Wanica. Om enig succes te boeken, moet men eerst het imago van Santokhi schaden door allerlei berichten te publiceren. Daarbij worden door anderen hand- en spandiensten verleend.

De verdeel- en heerspolitiek (divide et impera)

Deze strategie van verdeel -en heerspolitiek (de Romeinen hebben dat aangeduid als divide et impera) zal de komende drie jaren volledig ingezet worden door allerlei tendentieuze berichten te lanceren die zo betrouwbaar moeten overkomen, om de opmars van de VHP te stuiten en het geloof in de VHP-voorzitter Santokhi te doen verliezen. De voorzitter van de VHP zal in elk geschreven bericht het doelwit moeten zijn en zijn voorgenomen plannen moeten zoveel mogelijk afgekraakt worden. Wij leven niet meer in de middeleeuwen en wij zijn dagelijks via de moderne communicatiemiddelen in contact met de achterban. Wij weten intussen ook dat enkelen suggestieve berichten lanceren om verwarring in de partij te stichten.

Deze modus operandi (werkwijze, gedragslijn) zal de komende jaren vaker gebruikt worden om de voorzitter negatief af te schilderen. Het is nog te vroeg om alles naar buiten te brengen. Meester Jagernath Lachmon zei altijd: “Als je ’s avonds moet kuchen, moet je ’s morgens jouw mond niet openmaken”. Tenslotte wil ik de achterban van de VHP oproepen om de berichten die nu gelanceerd worden, goed in de gaten te houden. Let vooral op van waar die berichten komen en op welke wijze die berichten gepubliceerd worden. Laat men u niet in de war brengen met allerlei berichten en wij moeten vastberaden, optimistisch en op de ingeslagen weg voortgaan. Men zal alles doen om onderling wantrouwen aan te wakkeren. Williams James zei eens: “Pessimisme leidt tot zwakte, optimisme tot kracht”.

Hardeo Ramadhin

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.