Zoals Staatsolie niet weg te denken valt in onze samenleving zijn ook de politieke verworvenheden en de toekomstige ontwikkelingen die door de NPS zijn gerealiseerd en zullen worden gerealiseerd niet weg te denken uit de psyche van grote delen van de Surinaamse samenleving.

Reeds kort na de oprichting van de NPS heeft de partij de verantwoordelijkheid op zich genomen om het kolonialisme verder terug te dringen en met grootse plannen te komen voor de ontwikkeling van Suriname.

In die periode is er ten behoeve van de sociaal zwakkeren in de samenleving een duidelijk sociaal beleid gevoerd, waar velen nog trots op zijn. De NPS heeft ook aan de wieg gestaan van de realisatie van de staatkundige en politieke onafhankelijkheid van ons land. Het streven naar democratie binnen Suriname door de NPS als voorvechter van democratische idealen werd echter in een bepaalde periode van de ontwikkeling van ons land wreed verstoord door ondemocratische krachten.

Ondanks die handelingen is het de Nationale Partij Suriname gelukt om de democratie met vereende krachten uit de gemeenschap wederom te vestigen. Iedereen kent de grote successen op financieel-economisch gebied uit het laatste decennium van de vorige eeuw en het eerste decennium van deze eeuw, waarop de Surinaamse gemeenschap nu voortborduurt. Het zou hier te ver voeren om de talrijke projecten en programma’s op te sommen, die in regeringen waarin de NPS vertegenwoordigt was zijn gerealiseerd, of ‘ready to go’ zijn klaargemaakt.

Op het vlak van de koopkracht is het voor een ieder bekend dat een NPS regering de hyperinflatie uit de jaren negentig tot stilstand heeft gebracht. Ook kennen sommigen nog de lege rekken in en de lange rijen bij de benzinestations. De inspanningen en resultaten, op het gebied van infrastructuur, elektriciteit, watervoorziening en het terugdringen van de criminaliteit, die door de vorige regeringen, waarin de NPS participeerde zijn gerealiseerd liegen er niet om. Uitgaande van onze kernwaarden en de wil om voortdurend te blijven doorwerken voor ons volk is de NPS verzekert van een goede toekomst voor alle lagen en standen in onze samenleving.

Een NPS’ser met een voorziene blik!

J. van Coblijn

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.