Eerst in alle toonaarden ontkennen en uiteindelijk toch bekennen. De ex-ondervoorzitter van de VHP, Soeciel Oemar, heeft steevast ontkend dat hij de overstap zou maken naar de NDP. Toen de geruchten de ronde deden dat Oemar naar de NDP zou overstappen, had hij het bestuur verzekerd dat hij in de VHP zou blijven. Dat hij niet actief was, had volgens hem te maken met zijn gezondheid.

Nu blijkt dat het niet ging om zijn gezondheid, maar om een gemeen verraad. Bijna een half jaar lang heeft Soeciel Oemar als een mol gefungeerd, hij heeft veel informatie en de strategie van de VHP in zes maanden tijd doorgespeeld aan de NDP. De laatste tijd is hij niet komen opdagen in het partijcentrum, omdat hij wist dat hij op het punt stond ontmaskerd te worden. Nu is hij zelf uit zijn hol gekropen en heeft hij zijn ware aard getoond.

In mijn artikel onder de kop: ‘Het inbreken in de VHP’, had ik reeds aangegeven dat er een mol was in de VHP, en dat zijn naam bekend was bij mij. Mijn NDP-informant heeft altijd de juiste informatie doorgegeven, en dit is de derde keer dat hij correcte informatie doorspeelt. Ik denk dat Oemar recordhouder is in Suriname als het gaat om het wisselen van partij. Het partijhoppen van hem is net zoals sommige mensen van jas veranderen.

Het partijgehop van deze man zijn we zoetjesaan al gewend geraakt. Volgens een bron was hij lid van de BVD, NDP, DNP, VHP en nu weer lid van de NDP. Niemand heeft zo vaak van partij gewisseld. U mag zelf de conclusie trekken waarom hij steeds van partij wisselt. Ik weet niet bij welke partij zijn politieke zwerftocht zal eindigen. Bij Oemar heeft de partij-ideologie plaats moeten maken voor eng persoonlijk belang.

Iedere opportunist haast zich tegenwoordig richting de NDP, kennelijk hopen ze bij die partij voordeel te kunnen behalen, omdat die partij nu aan de macht is. Echter zullen ze van een koude kermis thuis komen. Als Oemar zegt dat hij een achterban heeft van 3.000 personen, moet ik heel hard lachen, want hij heeft nauwelijks een achterban van 30 personen. Hij denkt dat het fictieve aantal van 3.000 personen indruk zal maken op de samenleving. Hij probeert de samenleving te beduvelen.

Waar waren die 3.000 personen toen de NDP in Saramaccapolder had vergaderd? Uit alle informatie is gebleken dat er slechts zeven personen van de uitgetreden minigroep op de vergadering waren. Oemar zegt zich te storen aan een handjevol mensen rond de voorzitter heen; zij bepalen wat er gebeurt in de partij. Volgens Oemar is er nauwelijks sprake van democratie. Mensen die dag en nacht gewerkt hebben voor de partij, voelen zich niet meer thuis omdat ze aan de kant worden gezet.

Wat Oemar allemaal zegt is volslagen onzin. Hij probeert een rechtvaardiging te zoeken voor zijn uittreding en zijn grote leugens te verbergen. Op de eerste plaats kent de VHP geen groepen; ik behoor ook tot die handjevol mensen. Laat mij duidelijk stellen, de voorzitter van de partij laat zich door niets en niemand beïnvloeden. Wat die handjevol mensen doen, is de voorzitter begeleiden naar de meetings van de VHP en zorgen voor zijn veiligheid.

Als de ex-ondervoorzitter, Oemar, niet weet hoe besluiten genomen worden in de VHP, dan heeft hij werkelijk niets gedaan voor de partij. Dus al die tijd was hij bezig zijn eigen belang te behartigen. Binnen de partij heerst nu een ware democratie en transparantie, alle partijorganen hebben zeggenschap. Voor het eerst in de 63 jaren van de partij hebben de gewone leden ook recht om hun stem te laten horen.

De partijvoorzitter heeft vaak gezegd dat bij de VHP de leden centraal staan en dat de partij van de leden is en daarom worden ze betrokken bij het beleid. Oemar vertelt grove leugens aan de samenleving. In zijn polikliniek houdt hij zijn patiënten (moslims) voor dat moslims geen schijn van kans hebben in de VHP. Ik ben ook een moslim, en mijn moslimvrienden vertellen me alles. Laat hij dat ontkennen. Misschien weet Oemar niet dat 75 procent van de hindostaanse moslims bij de VHP zijn aangesloten.

Bij de VHP-hoofdbestuursverkiezingen in juli 2011 heeft het vorige bestuur een verkeerde keuze gemaakt door Oemar als hoofdbestuurslid voor te dragen. Want Oemar is op geen enkele manier representatief voor de moslims en bovendien is hij geen betrouwbare politicus, want hij is vijf tot zes keren van partij gewisseld.

Inderdaad heeft hij in Saramacca gewerkt, maar dat was om zijn eigen persoonlijk belang te behartigen; hij wilde namelijk lijsttrekker worden in Saramacca. In Wanica heeft hij nauwelijks achterban. Zoals Parmessar van Paramaribo naar Wanica wil verhuizen, zo wilde Oemar van Wanica naar Saramacca verhuizen, alleen om zijn eigen belang te kunnen behartigen.

Hij zegt dat de leiding van de partij te autoritair is, dan vraag ik me af of hij het begrip autoritair wel kent. Bij de NDP zal Oemar het verschil merken tussen democratie en autocratie. Waarom was hij weg van de NDP? Is hij vergeten wat hij allemaal rondverteld heeft over Bouterse, en hoe autoritair hij is?

Naipal, A.I.

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.