De president heeft tijdens de verkiezingscampagne in zijn sociaal contract met het volk beloofd gedurende zijn zittingsperiode 18.000 volkswoningen te bouwen om zo de druk van woningzoekenden te helpen verlichten. Hij heeft zich wel misrekend toen hij dacht dat Suriname voldoende grond heeft om te bouwen.

Grond genoeg ja, maar niet elk terrein is geschikt voor de woningbouw. Hij heeft naar alle eerlijkheid toegegeven dat er stagnaties zijn opgetreden bij het vinden van gronden om te bouwen.

Na onderzoek van het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) heeft de regering Bouterse grond toegewezen gekregen om te bouwen. De president heeft hier direct op ingespeeld en vorige week nog werd de eerste steen gelegd voor het bouwen van woningen te Leiding 10A en in Coronie.

Wat wel meegegeven moet worden aan de president is dat hij eerlijk uitkomt wanneer hij een verkeerde berekening heeft gemaakt. Zo heeft hij recentelijk bij het onthullen van het naambord voor het Streekziekenhuis Wanica verteld dat het niet haalbaar zal zijn om het doel van 18.000 woningen te bereiken maar 7.500 moet kunnen.

Een ding is van deze president bekend. Als hij zegt iets te zullen doen dan doet hij het ook. En een kleine misrekening is zo gecorrigeerd door hem. Af en toe valt hij even uit maar als een volwaardige atleet in zijn tijd en als een 67-jarige man zit hij nog vol energie en potentie om beloften die hij gemaakt heeft, in te lossen. Criticasters zullen weer zeggen dat hij bluft, but he can do it. Watch and see.

J. van Engelen

In de rubrieken ‘Ingezonden/ Aangeboden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.