De waterkerende dam in het zuiden van Coronie die in opdracht van het ministerie van LVV is gebouwd om de rijstarealen te beschermen tegen wateroverlast, is nu voor de zoveelste keer doorgebroken. Deze dam wordt al langer dan  vijf  jaar keer op keer  hersteld, zonder  het gewenste resultaat.

Het is nu erger dan voorheen gelet op de zware regenbuien  die nog moeten komen.

De dam is niet op één plek maar op  meerdere plaatsen doorgebroken en zelfs de weg die naar de dam leidt, is reeds tot kniehoogte ondergelopen. Deze dam verkeert reeds jaren in een deplorabele staat. Het is zelfs niet afgebouwd en in november 2012 zal het worden opgeleverd. Wij vragen ons af wat er zal worden opgeleverd!

De dam is onbegaanbaar, dichtbegroeid, alsook de lozingen die het water moeten afvoeren naar zee. Doordat de kanalen dichtbegroeid zijn zal de wateroverlast enorme gevolgen hebben voor bewoners die aan de zuidzijde van de Oost-Westverbinding wonen. LVV heeft slechts vijf hoofdkanalen laten ophalen en de overige lozingen blijven verwaarloosd, omdat zij volgens de coördinator van LVV in Coronie behoren aan de grondeigenaren. Dit heeft als gevolg dat de hoofdkanalen die slechts in verbinding staan met de lozingen, het overtollig water niet kunnen afvoeren.

Om een goed waterbeheersingsplan te hebben zal een waterschap moeten worden ingesteld zodat ook deze loostrenzen kunnen worden meegenomen.

Na gesprekken te hebben gevoerd met enkele bewoners te Burnside is het volgende gebleken.

In de omgeving van de dam grazen meer dan 200 runderen die nu  in groot gevaar  zijn.

Het water is op buikhoogte gestegen, wat met zich meebrengt dat zelfs aboma’s de runderen zouden kunnen aanvallen.

Ook de landbouwers en tuinders lijden grote verliezen door nalatigheid van LVV.

De afdeling LVV van het district Coronie die de controle op de staat van de dam moet uitvoeren,  is in gebreke gebleven.

De grote regentijd is nauwelijks begonnen, dus willen wij niet praten over wanneer het   climax  zal zijn bereikt. Waarschijnlijk zal de dam worden weggevaagd door de waterdruk uit de zwamp . Deze dam heeft op verschillende plaatsen technische mankementen. De bewoners hebben een angstig gevoel omdat het water in  het verleden tot op hun achtererf voor schade heeft gezorgd.

De districtsraad heeft in haar districtsplan gevraagd  om de bouw van een nieuwe dam.

Ingenieursbureau  Sintec is aangesteld als controlerend orgaan voor de bouw van deze dam met als aannemer Doebe.Reeds enkele maanden worden er geen werkzaamheden meer verricht aan de  westzijde van de dam (Totness – Burnside).

Het wordt nu tijd dat de minister van LVV zijn verantwoordelijkheid neemt om met de Coroniaanse land -en tuinbouwers te overleggen.

Harold Wolf / Gitana Monkau-Plak

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.


Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.