Op 25 mei 2010 hebben de Coronianen massaal (62.52%) op de Mega Combinatie gestemd. Beide zetels zijn nu in de boezem van deze partij beland. Het is voor het eerst na 1987 dat de NPS (NF) geen zetel(s) behaald heeft in het Kokosdistrict. Ook alle rr-en dr-leden zijn gewonnen door de Mega Combinatie. In de politiek is alles mogelijk.

De Coronianen hebben hoge verwachtingen van de regering Bouterse/Ameerali, maar vooral van de partner PALU. Alvorens ik verder ga, geef ik de uitslag van de drie afgelopen verkiezingen in Coronie door, waardoor de lezers een goed politiek beeld kunnen vormen van de politieke verhoudingen in Coronie.

Tabel 1. De verkiezingsresultaten van 2005 en 2010 in Coronie

2000 2005 2010
Partijstem%PartijStem%Partijstem%
MC33323.01NDP45828.15MC1.01162.52
NF41428.61NF42526.12NF42326.16
PALU41728.62PALU41025.20VA1448.91
DNP19113.91VVV31019.05BVD392.41
BVD684.70UPD/DOE191.17
PSV/DA-91241.64PPP50.31
Tot.1.447100.0Tot.1.627100.0Tot.1.617100.0

Bron: “De dynamiek in de politiek”; Hardeo Ramadhin, juni 2011

Als wij naar de cijfers van de afgelopen verkiezingen kijken (2010), dan hadden wij een ongelijke strijd gehad tussen de Mega Combinatie en het Nieuw Front in Coronie. Het overwicht van de Mega Combinatie was bijzonder groot door de bundeling van de NDP, VVV en PALU. Was de Pertjajah Luhur bij het Nieuw Front gebleven (zuiver rekenkundig bekeken), dan had de combinatie (NF+PL ) samen 567 stemmen behaald, dan was die ene zetel in Coronie bij het Nieuw Front, en de andere bij de Mega Combinatie gebleven. De heer R.Tarnadi van de NDP zou dan uit de boot vallen. Het Nieuw Front moet een grondige evaluatie maken en proberen in 2015 beter te scoren. De politieke partijen als de BVD, PPP, UPS en DOE moeten zover mogelijk van de Coroniaanse kiezers blijven (zie tabel 1).

De potentie van Coronie

De bevolking van Coronie groeit nauwelijks. Volgens de laatste volkstelling (2004) telde Coronie 2.887 zielen. De meeste Coronianen (in % uitgedrukt) hebben een baan bij de overheid, terwijl er zoveel andere mogelijkheden zijn voor deze Coronianen. Ruim 4.500 ha rijstareaal staat klaar om ingezaaid te worden, een groot cocosaanplant is aanwezig, de mogelijkheden in de visserij, de bijenteelt, de veeteelt (Coronie had in het verleden een grote stalweide) en niet te vergeten de vruchtbare gronden die bijzonder geschikt zijn voor de groenteteelt. Dagelijks brengen groenteboeren uit Saramacca hun groente naar Nickerie, terwijl de Coronianen gemakkelijk de markt van Nickerie kunnen overnemen, met een kleine inspanning. De Mega Combinatie moet het productiebeleid in Coronie agressief ondersteunen. De PALU heeft in de jaren 1980 een grote aanzet gegeven om Coronie tot een rijstdistrict te maken, maar jammer genoeg is de rijstbouw in Coronie in elkaar gestort. De heren R. Tarnadi en Anton Paal, volksvertegenwoordigers van Coronie, moeten er alles aan doen om dit district weer tot een rijstdistrict te maken.

President Bouterse over Coronie

Begin 2011 werd mevrouw Harriette Ramdien aangesteld als districtscommissaris van Coronie. Zij had ons plechtig beloofd, in bijzijn van president Bouterse, dat zij alles gaat doen om de rijstbouw weer op te krikken. Zonder productie hebben wij ook geen ontwikkeling. De districtscommissaris Harriette Ramdien zit al meer dan een jaar in Coronie en tot nu toe hebben wij niet veel van haar gemerkt. Zij zal actie moeten ondernemen. Zij zal expertise, op het gebied van de rijstbouw, uit Nickerie moeten importeren. Op 29 september 2011 heeft president D.Bouterse drie uren in het parlement gesproken. Over de rijstbouw in Coronie heeft hij niet gesproken. Van de heer Van der Kooye uit Nickerie hoorde ik op woensdag 11 april 2012 dat er 47 ha is ingezaaid in Coronie. Nauwelijks 1% van het bestaande rijstareaal in Coronie is ingezaaid.

Wat doet de Mega Combinatie?

De Mega Combinatie zou grote ontwikkelingen in Coronie brengen. Kort voor de verkiezingen zagen wij alleen paarse vlaggen op de woningen van de Coronianen. Na twee jaren MC-regering is er nauwelijks een begin gemaakt om de groei en de ontwikkeling van de rijstbouw weer op gang te brengen. Ik denk dat de regeringspartner, PALU, nu het voortouw moet nemen om de rijstbouw weer op te pakken. De PALU heeft genoeg agrarische deskundigen in huis om deze sector aan te pakken. Over 3 jaar zal de PALU weer naar Coronie moeten gaan, om de Coronianen te bewegen om op de heer Anton Paal te stemmen. De Coronianen hebben de afgelopen twee jaar niet veel gemerkt in hun portemonnee, integendeel zijn zij met ruim 17% armer geworden, vanwege de inflatie. Met mooie verhalen en anderen de schuld geven van de achteruitgang van Coronie, vul je de magen van de Coronianen niet.

De Coronianen hebben binnen twee jaar niet veel gemerkt van deze regering. De districtscommissaris Harriette Ramdien praat veel, maar tot nu toe heb ik haar nooit iets zinnigs over Coronie horen zeggen over de economische groei. Meneer Anton Paal heeft gelijk door te stellen dat deze mevrouw die geestelijke bagage niet heeft om Coronie tot grotere hoogte te brengen. Kort voor de verkiezingen van 2015 (over drie jaar) zullen politici van alle politieke partijen weer naar Coronie gaan en hen uitleggen wat zij voor Coronie gaan doen. Coronianen, let op uw zaak!!

Hardeo Ramadhin

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.