Veelal hoor je mensen negatief praten over de ‘invasie’ van Chinezen in Suriname. Die zou het land veel problemen hebben bezorgd en ze dragen niets bij aan de economie. Of, zegt men, het is een arrogante gesloten groep die maar niet wil integreren in de Surinaamse samenleving. De officiële voertaal wil men niet een spreken, laat staan integreren.

Maar niets in minder waar! Als Creoolse vrouw kan ik niet anders concluderen dan dat het de Chinezen zijn die voor een heleboel vooruitgang hebben gezorgd in dit land. Geen enkele andere groep is zo positief actief geweest de  afgelopen tien jaren. En dat is de eerlijke realiteit.

Het zijn de mensen die het hardst en ook het langst werken. Wanneer wij Creolen liggen te snurken, zijn de Chinezen nog hard aan het werken.  Ze zijn daar bovenop eerlijker, productiever en zakelijker in vergelijking met bijvoorbeeld mijn marronbroeders. Ik discrimineer niet! Het is gewoon de werkelijkheid. Ik hoor nauwelijks over gevallen van roof en moord waar Chinezen bij betrokken waren.

Zonder de Chinezen was Paramaribo nog op heel veel plekken overwoekerd met hoog onkruid vol ratten en slangen. Nu zie ik erg mooie gebouwen. Supermarkten, leuke boetiekjes, vruchtenzaken en heel veel meer waar ik mij nog kan vermaken. Door de Chinezen ben ik in staat om mij mooi aan te kleden, goedkoop ondergoed voor een redelijke prijs te kopen en bovenal over gladde wegen te rijden. Wij Surinamers waren niet eens in staat om arbeiders te leveren om de wegen te asfalteren. En zo zou ik nog veel meer punten kunnen aanhalen.

Laten wij daarom deze mensen met alle respect behandelen en ze alle gelegenheid geven om hun zaken te doen. Want zelf hebben wij het niet gekund. Het zijn de Chinezen die Suriname vooruit hebben gebracht. Het is deze groep die dat de komende periode ook verder zal kunnen doen. Laten wij daar lering uit trekken.

Mevrouw  drs. I. Pettie, Paramaribo

In de rubrieken ‘Ingezonden/ Aangeboden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.