Meer dan een jaar geleden was het al duidelijk dat de BEP niet meer betrokken werd bij het topoverleg van voorzitters van de coalitiepartners. Erger nog, de heer Bouterse negeerde zelfs de voorzitter van de BEP, de heer Allendy. Op zich niets vreemd voor wie Bouterse goed kent. Alleen dat het hier gaat om de president van een beschaafd land, de eerste burger van ons geliefd Suriname.

Belangrijke zaken werden besproken en beslissingen werden genomen zonder met BEP af te stemmen. De achterban heeft duidelijk gemaakt om veel eerder de oppositiebanken te verkiezen boven een kinderachtige bejegening van de andere coalitiepartners.

Volgens de regel van politiek fatsoen is de BEP niet zelf uit de coalitie gestapt. Uitgaande van het feit dat politieke principes boven alle persoonlijk gewin moet en hoort te zijn waar het om het landsbelang betreft.

De kritische houding van de BEP is kenmerkend voor de partij. Het niet ondersteunen van de amnestiewet heeft niets te maken met de personen in kwestie maar het is een principiële kwestie, dat de jeugd geen verkeerde indruk moet krijgen dat men ongestraft mag moorden. Ook al betreft het hier om voorbeeldfiguren , onder wie de president van Suriname of welke politieke leider dan ook.

Niet ten koste van alles moet men streven naar politieke macht en persoonlijke gewin. Bij cruciale zaken zoals fraude, corruptie, schending van mensenrechten zal de BEP niet anders reageren dan wat zij altijd heeft gedaan. Het recht geldt voor iedereen, ongeacht de persoon of functie.

Ondanks de vele pogingen van bepaalde figuren binnen de marrongemeenschappen als daar buiten om de BEP te breken, is de partij niet gezwicht voor chantage en intimidatie. De houding van de BEP moet gezocht worden in het feit dat gebeurtenissen zoals de slavernij, de marronage , het zich ontdoen van alle pogingen van doelbewust achterhouding ,het zich op te werken tot een factor om rekening te houden, mede bepalend zijn voor de benadering van de wereldvisie van de partij.

De partij gaat liever met opgeheven hoofd oppositie voeren dan als ja-knikker te fungeren. BEP werkt voor de totale ontwikkeling van Suriname.Zij mag/kan nooit en te nimmer meewerken aan persoonsverheerlijking van wie dan ook. Moord is moord en dat moet voor het gerecht komen.

Het uit de coalitie zetten van BEP is meer een zegen dan wat anders. BEP is een zelfstandige politieke organisatie met (eigen) statuten en(eigen) visie . De partij geeft geen vrijbrief voor moord, mensenrechtenschending, corruptie en chaos. BEP is opgericht om met in achtneming van de normen en waarden van een beschaafde natie op te komen voor haar achterban en zij heeft de ontwikkeling van Suriname hoog in haar vandaal staan.

Wat de partij nu rest is om te werken voor de gehele Surinaamse natie in het algemeen en in het bijzonder voor haar achterban, de sociaal zwakkeren. In de oppositie zal de partij zonder te veel rekening te hoeven houden met allerlei valkuilen en intriges van “partners” werken naar versterken van de partij in alle kiesdistricten. De verkiezingen van 2015 – misschien eerder zelfs – zal een afrekening zijn met alle ondemocratische krachten en om de jeugd te behoeden van alle negatieve voorbeelden en negatieve voorbeeldfiguren.

If you are a big tree, we are the small axe ready to cut you down….

BEP-Buitenland

Namens deze:

Michael Noordzee

Carlo Libretto

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.