Er is sinds gisteren een heleboel commotie ontstaan over een uitspraak van de minister van Openbare Werken en Verkeer Ramon Abrahams.

De minister gaf aan nooit te hebben gezegd dat de bouw van de dijk in Commewijne wordt stop gezet. Deze uitspraak deed hij terwijl hij was op Alkmaar, in Commewijne. Op een locatie waar er niet ver daar vandaan gebouwd wordt aan de dijk.

De bewindsman heeft daarmee geen onwaarheid verkondigd want de bouw in dat gebied is absoluut niet stop gezet. Wat hij wel heeft gezegd is, dat een gedeelte van de beoogde bouw in een verder gelegen gebied wordt stop gezet en er een andere technische module zal worden toegepast die uiteindelijk  als dijk zal fungeren. Dus er komt een vorm van waterkering, maar niet de dijk die in eerste instantie zou worden gebouwd. Elke vorm van waterkering kan als een dijk worden gekwalificeerd.

Als Abrahams daags later dan zegt dat hij nooit heeft beweerd dat de bouw van de dijk wordt stop gezet, heeft hij dus niet gelogen. Men zou hem ervan kunnen beschuldigen zaken ongenuanceerd over te brengen. Maar om hem voor leugenaar uit te maken is wel erg lichtzinnig. Nederlands is een mooie taal, maar soms is het moeilijk te begrijpen.

Dat sommigen de woorden van Abrahams letterlijk opvatten en een niet genuanceerde interpretatie geven aan zijn uitspraken is bovendien erg jammer. Men heeft zich duidelijk op het verkeerde been laten zetten en zich laten opzwepen door emoties.

Anelka

In de rubrieken ‘Ingezonden/ Aangeboden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.