Schrijver dezes is redelijk somber wat betreft de economische vooruitzichten van 2013. In de Eurozone is de situatie nog steeds zeer zorgelijk. Met name het probleem van de te hoog opgelopen staatsschulden van de zogenaamde PIIGS landen (Portugal, Ierland, Italië, Griekenland en Spanje)is nog steeds niet opgelost. De recente belofte van de Europese Centrale Bank om desnoods de staatsobligaties van deze landen op te kopen heeft weliswaar voor rust gezorgd op de financiële markten, maar is ook een omstreden besluit, met name in Duitsland.

In het geval van Griekenland is al lang duidelijk dat een groot deel van hun totaal uit de hand gelopen staatsschuld afgeboekt moet worden. Dit wordt dan ook openlijk bepleit door het IMF, maar ik denk dat zowel de Duitse bondskanselier Merkel als de Amerikaanse president Obama er belang bij hebben dit zolang mogelijk voor zich uit te schuiven. Het is niet voor niets, dat Obama zijn minister van Financiën Timothy Geithner van tijd tot tijd naar Europa stuurt.

Obama staat vlak voor de presidentsverkiezing en Merkel heeft in 2013 een belangrijke verkiezing voor de boeg. Ondertussen wordt de situatie onhoudbaar in landen als Griekenland en Spanje,waar de recessie zich maar blijft verdiepen, de werkeloosheid recordhoogtes bereikt en een sociale explosie onder de bevolking steeds dichterbij lijkt te komen.

Daarnaast is het ook nog eens zo, dat de Amerikaanse staatsschuld is opgelopen tot een onacceptabel niveau en er daar vanaf 2013 bezuinigd zal moeten worden. Dat staat los van de vraag,of de nieuwe president Obama heet of Romney. Allebei zullen ze, indien gekozen, volgend jaar het mes moeten zetten in de overheidsuitgaven en de belastingen fors moeten verhogen. Dat zal leiden tot een groeivertraging, waar uiteindelijk ook de economische ‘groeitijgers’ zoals de BRIC landen last van krijgen, aangezien er dan minder afzetmogelijkheden zijn voor hun producten.

Wat betreft 2014 en verder, zie ik wel licht aan het einde van de tunnel, mits overheden in het komende jaar 2013 de juiste maatregelen nemen. Dat laatste is dus cruciaal. Ook is het de hoogste tijd dat er wereldwijd betere controlemechanismes komen in het financiële systeem, zodat een ontsporing op het vlak van schulden zoals we die het afgelopen decennium hebben meegemaakt, inde toekomst voorkomen kan worden.

Suriname lijkt tot nu toe redelijk crisisbestendig te zijn en heeft zelfs goede perspectieven, dankzijde aanwezigheid van delfstoffen zoals goud en bauxiet en dankzij de relatief lage staatsschuld.Toch zal ook Suriname voorzichtig moeten zijn met grote investeringen, gezien de fragiele staat van de wereldeconomie. Ook lijkt het verstandig om de Surinaamse economie zo snel mogelijk te diversificeren, aangezien de hoge goudprijzen niet eeuwig zullen aanhouden. Diversificatie is mijnsinziens dan ook terecht een prioriteit van de Surinaamse regering.

Jan Gajentaan

In de rubrieken ‘Ingezonden/ Aangeboden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.