De huidige Buitengewone en Gevolmachtigde Ambassadeur van India in Suriname, Kanwal Jit Singh Sodhi, die vanaf november 2008 in ons land is geaccrediteerd, heeft zijn ambtsperiode voltooid in juni 2012. In het kader van de beëindiging van de ambtstermijn van de Ambassadeur wordt teruggeblikt op zaken die op bilateraal niveau zijn gerealiseerd binnen zijn dienstperiode. Gedurende de afgelopen 2 jaren heeft de bilaterale relatie tussen beide landen zich steeds verder ontwikkeld op economisch, technisch en cultureel gebied. Hierbij kan, op basis van het Nationale Ontwikkelingsplan dat de regering voorstaat op onder andere het gebied van agrarische ontwikkeling en Informatie, Communicatie Technologie (ICT) vermeld worden, dat de regering van India via Ambassadeur Sodhi zijn bereidwilligheid heeft getoond om middels een kredietlijn het project aangaande de natte infrastructuur ten behoeve van de rijstsector in Nickerie te financieren, alsook een project inzake het opzetten van een ICT kennis instituut. Voorts zal de regering van India voor de duur van 2 jaar zorgdragen voor het beheren en monitoren van betreffend instituut. Voornoemd instituut zal komen te staan op het terrein van de Anton de Kom Universiteit van Suriname aan de Leysweg. Suriname hecht veel waarde aan de vriendschapsband en de samenwerking met de Republiek India op basis van wederzijds respect en voordeel. Namens de regering en het volk van Suriname spreekt het ministerie van Buitenlandse Zaken haar dank uit voor de bewezen diensten van Ambassadeur Kanwal Jit Singh Sodhi gedurende zijn ambtsperiode in Suriname. De diplomatieke betrekkingen tussen Suriname en India dateren van 1976, waarbij wederzijdse vertegenwoordigingen op het hoogste niveau aanwezig zijn in beide landen.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.