Op vrijdag 5 april 2013 werd ik door een vriend opgebeld en hij gaf mij het droevig bericht door dat onze vriend Waldi Esajas is heengegaan. Ik schrok, maar wij weten met ons allen ook dat het leven tijdelijk op deze aarde is. Onze vriend Waldi heeft een zeer bewogen leven gehad. Hij werd op 9 maart 1932 in Coronie geboren (op de plantage Novar). Na de lagere school doorlopen te hebben in Coronie, vertrok hij voor verdere studie naar Paramaribo.

Hij slaagde voor zijn onderwijsbevoegdheid en vertrok weer naar Coronie om zijn geboortedistrict te dienen. Na enkele jaren in Coronie als onderwijzer gewekt te hebben, vertrok hij weer naar Paramaribo. Hij had de mogelijkheid om in Paramaribo verder te studeren, maar hij  koos om landbouwkundige te worden en daarvoor moest hij naar Nederland. Als Coroniaan heeft hij altijd grote belangstelling voor de landbouw gehad.

Naar Nederland Hij vertrok vervolgens naar Nederland om landbouw te studeren. Hij studeerde als landbouwkundige af en keerde terug naar zijn geboorteland Suriname. In Suriname heeft hij in diverse ressorten van LVV leiding gegeven en heeft ook in deze ressorten grote bijdrage geleverd om de landbouw op hoger niveau te brengen, wat ook aardig gelukt is. Onder de landbouwers was hij zeer geliefd. Hij was altijd beschikbaar voor de landbouwers. Met raad en daad heeft hij ze ook altijd bijgestaan. Elke zondag kon je hem onder de Kwattamarkt (naast de Landbouwbank) ontmoeten. De laatste tijd ging het minder goed met zijn gezondheid en ik hem de laatste maanden ook niet meer onder de markt ontmoet.

Politieke loopbaan

Waldi was eerst lid van de politieke partij PNP (Progressieve Nationale Partij). Deze partij had groot vertrouwen in deze integere Surinamer. Hij werd door de politieke combinatie VHP/PNP in 1969 (toen 37 jaar) gekandideerd in Coronie. Toen had Coronie maar een plaats in de Staten van Suriname. Hij moest het opnemen tegen de grote NPS’er J.Kraag die vijf keren achterelkaar in Coronie gekozen was namens de NPS als volksvertegenwoordiger (1951, 1955, 1958, 1963,1967). Hij heeft de NPS’er J.Kraag verslagen en zo kwam hij in de Staten van Suriname als volksvertegenwoordiger (1969-1973). Hij was in die periode tevens ressortleider LVV-Coronie. Hij was een harde werker. Hij is de motor geweest dat de Johnpolder (200 ha) in cultuur werd gebracht. Hij heeft de Coronianen altijd gestimuleerd om de landbouw te blijven beoefen.

Lid van de VHP

In 1973 heeft de VHP/PNP de verkiezingen verloren en de PNP is later ook uit elkaar gevallen. Vanwege zijn goede band met de voorzitter van de VHP, de heer mr.J.Lachmon, werd Waldi lid van de VHP. Waldi is ruim veertig jaar lid van de VHP geweest en heeft ook in het hoofdbestuur van de partij gezeten tot 2011. Vanwege zijn leeftijd en gezondheid heeft hij de leiding van de VHP zelf gevraagd om hem te ontlasten als hoofdbestuurslid van de partij.

Hij zit nog in het Stichtingsbestuur van de VHP. In 1987 werd hij door de VHP voorgedragen als onderminister van Landbouw, Veeteelt en Visserij in het kabinet Shankar/Arron. De Frontpartners hebben zijn voordracht onmiddellijk gehonoreerd. Hij is ruim 3 jaar onderminister van LVV geweest en heeft een heel goede job op dat ministerie gedaan. Door de telefooncoup van december 1990 is er ook aan zijn onderministerschap een einde gekomen.

Waldi als mens

Ik ken Waldi Esajas vanaf 1973 (ruim 40 jaar). Hij was een politieke vertrouweling van mr.Jagernath Lachmon. Hij kon de voorzitter van de Partij eenmaal 24 uur bereiken. Aan het leven van een mens komt ook eens een einde. Waldi was een doodeerlijk mens en heeft altijd in eenvoud en harmonie met zijn medemens geleefd. Hij werd nooit boos. In een klein huis aan de H.A.E. Arronstraat heeft hij in eenvoud gewoond. Wij gaan Waldi missen. Wij smeken de almachtige dat zijn ziel (de atma) de eeuwige rust mag hebben. Wij condoleren de echtgenote, kinderen en de familieleden met het heengaan van onze vriend/partijgenoot Waldi Esajas.

Hardeo Ramadhin

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.