In een persbericht van 24 november betichtte het MinOWC de IMEAO-4 studenten ervan, dat ze zich op de ordinairste wijze zouden hebben gedragen op een schoolfuif. De samenleving zou ook geschokt zijn en haar misnoegen kenbaar hebben gemaakt tegen dit immorele en wangedrag van de studenten. Hoe het MinOWC tot deze conclusie komt en via welk onderzoek mag Joost weten. Aldus kwalificeerde MinOWC de IMEAO-4 studenten hun manier van dansen, wat meer bekend staat als ‘boeke’ of ‘bommen,’ niet zoals de cultuurdans kabula. Dat wil zeggen, er werd niet constant zo gedanst, maar gewoon eventjes voor een ‘fatu,’ of kiek, dat is voor de grap of aanstellerij. Showen heet dat.

Hypocriet 

Al tientallen jaren wordt er min of meer op deze manier geshowd op vrijwel alle openbare feestjes en in discotheken door personen van alle etnische groepen, zonder uitzondering. Het enige verschil is dat het niet gefilmd wordt of online wordt geplaatst. Ik vind daarom de afkeuring misplaatst en ook hypocriet. De samenleving zou namelijk eerder geschokt moeten zijn door het immorele en wangedrag van politici. Daarover zou het MinOWC haar misnoegen, verontwaardiging en terechtwijzing moeten uitspreken, met name over het effect van leugen, bedrog, oplichting, corruptie, diefstal, verspilling, uitbuiting, mensenrechtenschending, seksueel molest en klassenjustitie op de jeugd en samenleving, terwijl een steeds groter deel van het volk verpaupert en geestelijk wordt vermoord. Is het af en toe exotisch dansen een morele misdaad vergeleken met wat politici dagelijks misdoen? 

Integriteit & verantwoordelijkheid 

Gun de tieners binnen de huidige tijdgeest van de Surinaamse cultuur hun plezier en focus liever op onderwijs, integriteit en verantwoordelijkheid. Het gebrek aan deze kwaliteiten vernietigt elke samenleving. Exotisch dansen niet, op geen enkele manier en in geen enkele mate. Wake Up!

Ter overdenking 

Met andere woorden, de kritiek op wangedrag en mogelijke negatieve maatschappelijke gevolgen is kortzichtig, emotioneel en heeft niets te maken met het onderhavige exotische dansen. Integendeel, wat in dit artikel staat, is gebaseerd op observatie. Iedereen die danst, heeft zeker al een keertje op soortgelijke wijze geshowd. Ook al was het maar voor een paar secondes. Wie zal het eerlijk bekennen? Pro’s en contra’s hebben geen invloed op dit bestaande culturele fenomeen plezierige ontspanning. Mijn vraag aan u is: sla ik de plank mis of de spijker op de kop? En waarom?

Dr. Roy I Bhikharie, PhD

Eerst het Volk, dan de Rest

Ps: MinOWC keurt het gedrag van studenten die vrijwillig met elkaar een heel korte dansshow opvoeren in een officieel persbericht af, maar anderzijds schijnen personen die hun ondergeschikten dwingen tot seksuele handelingen vrij spel te hebben. Rara toch of niet?

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.