Tijdens een vergadering van de Raad van Bestuur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) die donderdag 29 juli werd gehouden, heeft de stad personeel de uitvoerende bestuurders op de hoogte gebracht van recente ontwikkelingen in Suriname en het verzoek van de autoriteiten om een ​​regeling onder de Extended Fund Facility (EFF).

Kristalina Georgieva, algemeen directeur van het IMF, legde na de vergadering de volgende verklaring af:

“Vandaag zijn uitvoerend bestuurders geïnformeerd over het verzoek van Suriname voor een regeling onder de Extended Fund Facility.

“De regering van president Chan Santokhi heeft een zeer moeilijke economische situatie geërfd. Om de macro-economische stabiliteit te herstellen, heeft zij een breed scala aan beleidsmaatregelen genomen, waaronder uitvoering van de meeste eerdere acties die waren overeengekomen in het in april bereikte akkoord op personeelsniveau.

“De Surinaamse autoriteiten hebben de afgelopen weken belangrijke vorderingen gemaakt bij de uitvoering van hun eigen beleidsplan. Ze hebben in de Assemblee een begroting aangenomen, met begeleidende maatregelen aan de inkomstenzijde, die de houdbaarheid van de begroting zal helpen herstellen; verhoogde uitgaven voor socialebeschermingsprogramma’s voor de meest kwetsbaren; verenigde de officiële en parallelle wisselkoers; een nieuw monetair beleidskader invoeren dat zal helpen de inflatie terug te dringen; een einde maken aan de monetaire financiering van de begroting; en maatregelen genomen om de doelgerichtheid van elektriciteitssubsidies aanzienlijk te verbeteren.

“Officiële en particuliere schuldeisers spelen ook een essentiële rol bij het ondersteunen van de inspanningen van Suriname om zijn economie op een beter pad te brengen, de hoge schuldenlast aan te pakken en de schuldhoudbaarheid te herstellen. Daarom zijn financieringsgaranties van de verschillende schuldeisers van Suriname cruciaal voordat het IMF financiële steun aan Suriname kan verlenen. Ik verwelkom de voortdurende discussies tussen de Surinaamse autoriteiten en schuldeisers om deze garanties snel te krijgen.

“We zijn vastbesloten om de komende weken naarstig te werken om ervoor te zorgen, dat het verzoek van de autoriteiten om een ​​regeling snel kan worden voorgelegd aan de Raad van Vestuur van het IMF ter overweging.”

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.