Eind 2022 is een presidentieel team ingesteld om het succes van de Open Markt Operaties (OMO) – de beleggingen die bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) plaatsvonden – onder de loep te nemen, en waar nodig advies te geven. Het team – minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning, CBvS-regeringscommissaris Jim Bousaid en voormalig CBvS-governor Glenn Gersie -, heeft vrijdag 27 januari gesprekken gevoerd met de CBvS, in aanwezigheid van president Chandrikapersad Santokhi. 

Bousaid spreekt van constructieve discussies.

Tijdens de bijeenkomst heeft het presidentieel team wat aandachtspunten gepresenteerd aan de CBvS gevolgd door een discussieronde. Wat die aandachtspunten zijn is niet duidelijk.

Eerder dit jaar heeft het team een presentatie gehouden voor de president en diens adviseurs. “We hebben een hele constructieve discussie gehad. De doelstelling is om de OMO’s beter en effectiever te laten werken”, zegt de regeringscommissaris. 

OMO’s

OMO’s kunnen, mits goed uitgevoerd, bijdragen om de wisselkoers en het prijspeil te stabiliseren. Vandaar dat steeds nagegaan moet worden hoe OMO’s effectiever te laten werken. OMO’s moeten volgens de functionaris de juiste stimulans en signalen geven aan de samenleving, zodat er een gewenst gedrag komt van economische subjecten zoals individuen, consumenten en bedrijven. Dit moet ertoe leiden dat er een economisch proces van stabiliteit ontstaat. Het presidentieel team zet als belangrijk instrument in op stabilisatie van de Surinaamse economie en het monetair beleid.  

Een belangrijk aspect betreft de onderhandelingen met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voor herziening van het herstelprogramma. Bousaid: “IMF is ook bereid met ons te kijken en na te denken over de aanpassing van het monetair beleid.” Het uiteindelijke doel is volgens hem “een stabiele economie met een stabiele wisselkoers, stabiel prijspeil waardoor het proces van verarming vanwege prijsstijgingen stopt”. 

Hij meent dat verhoging van het overheidsinkomen middels de belasting toegevoegde waarde (btw) ook hieraan zal bijdragen. Bousaid is echter van mening dat dit alleen kan als er sprake is van een ‘same level playingfield’. “Er moet geen sprake zijn van concurrentievervalsing.” Dit bericht de Communicatie Dienst Suriname, CDS.

De CDS bericht in dit persbericht feitelijk alleen, dat de doelstelling is om de “OMO’s beter en effectiever te laten werken”. Maar, hoe dat gerealiseerd moet worden is onduidelijk, dat meldt de CDS niet. In cryptische weinig inhoudelijke bewoordingen  schrijft de CDS onder andere het volgende, daarmee Bousaid citerende: “(…) OMO’s moeten volgens de functionaris de juiste stimulans en signalen geven aan de samenleving, zodat er een gewenst gedrag komt van economische subjecten zoals individuen, consumenten en bedrijven.(…)” Burgers zijn nu verworden tot ‘economische subjecten’. Maar, welke die ‘juiste stimulans en signalen’ moeten zijn wordt niet gezegd.

Kortom, de burger wordt weer eens geconfronteerd met een inhoudelijk nietszeggend persbericht en laat de burger weer met vele vragen achter.

PK

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.