Na bijkans een maand onderwijs in het nieuwe schooljaar blijken docenten goed te kunnen omgaan met de nieuwe structuur op Imeao 4. De school is gevestigd aan de Wicherstraat, terwijl een dependance is ondergebracht te Kwatta. Op beide locaties zijn de docenten getraind in de nieuwe structuur. Vóór de grote vakantie waren de docenten van de dependance bekend gemaakt met de nieuwe stijl. De intersectievergaderingen zijn ook achter de rug. Het afbouwen van de oude structuur is geen probleem voor docenten en studenten. In de oude structuur zijn er twee semesters en twee repetitieronden. De examenstudenten maken twee schoolonderzoeken en een examen. De nieuwe structuur heeft vier niveaus en is ingedeeld in een modulair systeem. De curricula zijn sterk aangepast. Imeao 4 heeft een bezending nieuwe boeken ontvangen. Er zijn geen boeken voor het vak Recht. Dit probleem doet zich voor op alle Imeao-scholen in stad en district. Eén van de ‘struikelvakken’ is Economie 2.

Aangezien enkele ouders twijfelen aan het nieuwe systeem, heeft Dagblad Suriname gemeend enkele leerdoelen en leerinhouden te publiceren. De studenten moeten het belang van de financiële administratie omschrijven, grootboekrekeningen plaatsen in het decimaal-rekeningstelsel, het evenwichtsprincipe van een balans beschrijven, de boekingsregels verklaren, de hoofdbewerkingen vlot en nauwkeurig uitvoeren en interest berekenen door middel van de enkelvoudige intrestberekening. De leerinhouden zijn de volgende: calculaties maken, eenvoudige inventaris en balans voor de eenmanszaak maken en vaardigheden in journaliseren. Voor het tweede blok gelden de volgende leerdoelen: het onderscheid tussen inkoop- en de verkoopnota maken in de goederenhandel en de eenvoudige kostprijsberekeningen in de goederenhandel als in de industrie maken. In het derde blok zijn leerdoelen: het berekenen van de premie bij het verzekeren van roerende en onroerende goederen, de verschillende resultaten en het evenwichtspunt van het productieproces berekenen en verklaren, de wisselkoersen hanteren bij aan- en verkoop van vreemd geld en de verschillende transacties in de boekhouding journaliseren.

De Commissie Implementatie Herstructurering Imeao, die wordt voorgezeten door Robert Peneux, is volgens de voorzitter niet ontbonden en zal doorgaan met het werk. Studenten van de dependance Kwatta bereiden zich thans voor op een bijzondere dag in verband met 37 jaar staatkundige onafhankelijkheid van ons land.
N. Ramjiawan

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.