Het Offerfeest is een uitstekende gelegenheid om de onderlinge banden tussen sociale klassen en relaties dichter naar elkaar te trekken, dwars door alle lagen heen. Dit zegt Minister Soewarto Moestadja in zijn boodschap ter gelegenheid van de viering van de religieuze feestdag van Iedoel Adha, oftewel het Offerfeest. Onderstaand de toespraak:

Moslim broeders en zusters,

Landgenoten.

ASSALAAMOE ‘ALAIKOEM WA ROHMATOELLOHI WA BAROKAATOEH.

MOGE DE VREDE EN DE GENADE VAN DE ALMACHTIGE MET U ZIJN.

Aan de vooravond van de religieuze feestdag van Iedoel Adha, oftewel het Offerfeest, dat wereldwijd door de Moslims wordt gevierd, heb ik het voorrecht en het bijzondere genoegen om u, als minister van Binnenlandse Zaken, de boodschap van dit belangrijke feest voor te houden.

Iedoel Adha, het grootste Islamitische feest, herinnert ons elk jaar weer aan het verhaal van de profeet Ibrahiem – zo u wil Abraham – die uit zuivere gehoorzaamheid en onderwerping aan de Almachtige bereid was zijn eerste zoon Isma-iel (Vrede zij met hen) ten offer te brengen aan de Almachtige Schepper. Toen Ibrahiem tot de daad van het offeren wilde overgaan, kreeg hij een schaap als offerdier in de plaats van Isma-iel. De Profeet Ibrahiem wordt door de Almachtige genoemd in de Heilige Al-Qur-aan en als een voorbeeld voor de mensheid vooropgezet om de Almachtige lief te hebben en offervaardig te zijn in het leven.

Het zij dus zo dat op de eerste dag van het Offerfeest iedere moslim die er geld voor heeft een schaap of geit, koe, os, buffel of kameel slacht. Elders in de wereld gebeurt dit meestal in het dorp waar de man geboren is.

Het vlees van het geslachte offerdier wordt in drie delen verdeeld. Een deel is voor de familie, een deel is voor de buren of vrienden en relaties en tenslotte, een deel voor de armen. Naast het delen, wat een belangrijk gebruik is in de Islam, is de persoonlijke overgave aan Allah en het opvolgen van het voorbeeld van Ibrahiem heel belangrijk bij het vieren van het Offerfeest.

Op de dag van het Offerfeest houden de Moslims dit verhaal voor ogen, met de nadruk op de liefde voor de Almachtige en de medemens, ongeacht hun geloofsovertuiging. Het bezoeken van vrienden, kennissen, armen en zieken en hen laten meedelen in het offer waarmee men de Almachtige bedankt is inherent aan deze viering. Het ritueel van het offeren van slachtvee heeft hierdoor een diepere betekenis en gaat dus over opoffering, naastenliefde en vrijgevigheid.

Landgenoten, broeders en zusters,

In onze multireligieuze gemeenschap is het Offerfeest een uitstekende gelegenheid om de onderlinge banden tussen sociale klassen en relaties dichter naar elkaar te trekken, dwars door alle lagen heen.

Tegen de achtergrond van de gedachtegang waarop de viering van het Offerfeest is gestoeld, moeten wij als volk ook de bereidwilligheid kunnen tonen om opofferingsgezindheid, naastenliefde en vrijgevigheid naar elkaar toe, aan de dag te leggen als essentiële ingrediënten om met elkaar samen te werken en daarmee de ontwikkeling van ons land gezamenlijk ter hand te nemen. Dit alles voor een rechtvaardige verdeling van de welvaart en het welzijn voor elke Surinamer, waar die zich ook in het land mag bevinden.

Namens de regering wens ik u allen een gezegend Iedoel Adha toe.

IED MOEBAAROK.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.