PARAMARIBO, 20 aug – “Wij kunnen de spirituele beleving van het vasten en de viering van het Ied-ul-Fitre-feest ook in relatie brengen met de processen in ons land die erop gericht zijn versnelde ontwikkelingen door te voeren.” Dit zei minister Soewart Moestadja van Binnenlandse Zaken bij de afkondiging van Ied-ul-Fitre of Suikerfeest, het einde van de islamistische vastenmaand. “De dag van Ied-ul-Fitr is een feestdag voor alle Surinamers, jong en oud, man en vrouw, rijk en arm.”

Zeker in dit opzicht is het een goed voorbeeld. “Zoals wij samen dit feest vieren, dienen wij ook gezamenlijk, zij aan zij, hand in hand, schouder aan schouder te werken aan de opbouw van ons geliefd Suriname.Het realiseren van vooruitgang gebiedt ons als volk om ons te verdiepen in kennis en wetenschap, met behoud van de hoogstaande waarden en normen van moraal en ethiek, ook geïnspireerd vanuit de geloofsovertuigingen.”

Het is daarom de plicht van elke Surinamer om, ongeacht ras, geloofsovertuiging, cultuur of afkomst, te werken en te bidden voor de opbouw van Suriname. “De regering van de Republiek Suriname heeft immers in haar beleid opgenomen, dat elke Surinamer direct betrokken moet worden bij de uitvoering van haar ontwikkelingsprogramma. Deze betrokkenheid en participatie worden mogelijk met de garantie voor volledige vrijheid in het beleven van de eigen geloofsovertuiging.”

Dit bericht is afkomstig van Suriname | Waterkant.Net. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.