Het Hof van Justitie (HvJ) heeft tijdens een Buitengewone Openbare Zitting het nieuwe zittingsjaar 2018-2019 geopend. Een oude traditie, die weer nieuw leven is ingeblazen. Bij deze opening van de Buitengewone Openbare Zitting vrijdag heeft de waarnemend president van het Hof, Iwan Rasoelbaks, aangegeven dat het Hof en de rechterlijke macht niet ontevreden kunnen zijn.

Er zijn zaken aangepakt, zoals het nieuw gebouw dat in gebruik is genomen en daardoor is het gebrek aan accommodatie deels opgelost. Het gebouw is weliswaar nog niet helemaal ingericht, gaf de waarnemend president aan.

In het afgelopen zittingsjaar is er hard gewerkt om de achterstanden in zaken van hoger beroep weg te werken.

Het oud gebouw van het Bureau voor Familierechtelijke Zaken (Bufaz) zal de Rio-opleiding herbergen. Het HvJ is in januari 2018 gestart met de Rio-opleiding civiel en volgens planning moet de groep de opleiding in maart 2019 afronden.

Er zijn 19 rechters belast met de rechtspraak. Dit aantal is volgens Rasoelbaks bij lange na niet genoeg. Eerder waren juristen voorgedragen aan de regering om benoemd te worden tot rechters voor het wegwerken van de werkdruk.

De regering heeft nu toegestemd en er zullen in oktober van dit jaar nog 7 kandidaten benoemd worden tot rechters. Deze benoeming zal de werkdruk op de huidige rechters verlichten en zal de productie van beslissingen worden opgevoerd, alsook de uitspraken in hoger beroep.

Het zittingsjaar 2017-2018 heeft zich gekenmerkt door aanhoudende werkdruk. De rechterlijke macht is gesterkt met 13 griffiers en 3 administratieve krachten.

De procureur-generaal, Roy Baidjnath Panday, en Harish Monorath, de scheidende Deken van de Orde van Advocaten, hebben aangegeven zeer ingenomen te zijn met de ontwikkelingen aangehaald door de president van het Hof.

De waarnemend president van het Hof heeft de regering en de rechterlijke organisatie gecomplimenteerd voor de manier waarop er ondersteuning gegeven is aan het Hof om die van de grond te krijgen. De twee grote speerpunten waarnaar het HvJ echt naar uitkijkt, is de verzelfstandiging en het automatiseren van het systeem.

Met behulp van de minister van Justitie en Politie en de gewapende machten zal er een management-team beveiliging worden opgezet. Rasoelbaks zei tot slot, “Grote vooruitzichten beginnen met kleine gedachten”.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.