NICKERIE – De VHP heeft als politieke organisatie de traditie haar leden, die een bijdrage hebben geleverd en/of nog steeds leveren, te waarderen met onder andere een oorkonde. Deze werkwijze van de partij heeft in 2012 geresulteerd in het huldigen van 47 prominente VHP’ers van Nickerie. De huldiging vond plaats in twee fasen. De eerste tijdens de Opo Yari meeting op 7 januari en de tweede op een structurenvergadering op 7 juli 2012.

De personen zijn op voordracht van andere prominenten en structuren geselecteerd, waarbij voornamelijk is gekeken naar inzet en de periode van lidmaatschap. Alle geselecteerden hebben langer dan 30 jaren hun krachten gegeven aan de VHP. Veldwerkers, prominenten en andere “die hard” VHP’ers werden genomineerd, geselecteerd en geëerd.

De voorzitter van de VHP, dhr. Chandrikapersad Santokhi, reikte de oorkondes persoonlijk uit en bedankte de gehuldigde leden voor hun inzet en vroeg om deze voort te zetten voor de enorme groei van de VHP. De screening voor het huldigen van VHP’ers die een enorme staat van dienst hebben binnen de partij zal worden voortgezet om zodoende anderen die nog in aanmerking moeten komen het eerbetoon te geven dat ze verdienen.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.