Ranomi Kromowidjojo

In een eerder bericht, heeft het Comité HRK melding gemaakt van een cultureel eerbetoon aan Ranomi Kromowidjojo (3 medaille winnares zwemmen op de olympische Spelen in Londen), vanuit de Surinaamse- en Indonesische  gemeenschap in Nederland. Het comité heeft dit willen doen, niet alleen als eerbetoon aan Ranomi voor haar bijzondere prestaties, maar ook als dankbetuiging aan haar, omdat ze de Surinaamse- en Indonesische gemeenschap in Nederland rijkelijk heeft laten delen in haar blijdschap, trots en wereldwijde publiciteit.

Zij is ondertussen ook een voorbeeldfiguur geworden van vele jongeren in met name Nederland, Suriname en Indonesië. Velen willen haar voorbeeld volgen en op de terreinen waar ze zich bezighouden ook – net als Ranomi – de top willen bereiken, wat een mooi toekomstperspectief zal betekenen voor deze jongeren in deze landen.

Het comité heeft hiertoe – sinds 5 augustus jl. toen ze nog alleen haar zilveren-medaille bij de estafette zwemmen heeft behaald – een cultureel programma voorbereid om haar bij terugkomst in Nederland feestelijk te bedanken. Hiervoor is massaal medewerking verkregen van vele vrijwilligers uit de genoemde gemeenschappen, waaronder: artiesten, alsook de medewerking van de Indonesische- en Surinaamse ambassade. Wij kunnen stellen dat we alles op de rails hebben gezet om een kleurrijk eerbetoon aan Ranomi mogelijk te maken. Wij waren overigens rotsvast van overtuigd dat Ranomi de dankbetuiging vanuit de Surinaams- en Indonesische gemeenschap, waarin ze haar roots heeft, graag in ontvangst zou willen nemen.

Het comité kreeg onlangs echter een teleurstellend bericht van de zaakwaarnemer van Ranomi. Hij meldde, dat Ranomi niet beschikbaar is voor een nieuwe huldiging c.q. eerbetoon, zoals wij het hebben voorgesteld. De algemene huldigingen vindt ze tot nu toe al genoeg. Verder hoeft ze geen ander persoonlijk eerbetoon. Gezien deze mededeling zal het comité helaas geen doorgang meer geven aan het eerbetoon. Wij zijn nu genoodzaakt de voorbereidingen die we in gang hebben gezet per heden te staken. Het comité zelf zal echter als organisatie blijven bestaan en zich richten op publiciteit en promoting van andere vernieuwende ontwikkelingen en projecten van de Javaanse gemeenschap in de driehoek Nederland, Suriname en Indonesië. Wij hadden Ranomi graag een kleurrijk cultureel eerbetoon willen aanbieden. Het eerbetoon gaat nu echter niet door, vanwege de redenen die Ranomi heeft opgegeven. Natuurlijk moeten we dit respecteren. We vinden het niettemin een gemiste kans van Ranomi, dat de dankbetuiging die vanuit een ‘warm nest en hart’ zou uitgaan, niet heeft kunnen plaatsvinden.

Het comité wil langs deze weg een ieder bedanken voor de warme steun en het enthousiasme, die ze heeft gekregen voor het initiatief tot eerbetoon aan Ranomi. In het bijzonder de landelijke media die gul waren geweest bij de publiciteit over het initiatief van het comité. Dit geldt ook voor de vele vrijwilligers en sympathisanten die het initiatief een warm hart toedragen en het initiatief met groot enthousiasme en toewijding hadden willen ondersteunen. Ook willen wij hierbij dank zeggen aan de Indonesische- en de Surinaamse Ambassade, die het initiatief ruimhartige steun heeft toegezegd.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.