door Robin Rosario

PARAMARIBO – Huiselijk geweld neemt net als in Paramaribo ook toe in de verschillende districten. Dat blijkt onder meer uit de toename van aangiften van huiselijk geweld.

Eerder was de minister van Justitie & Politie, Edward Belfort, al geïnformeerd over her feit dat er dit jaar al ruim 100 aangiften zijn gedaan bij de politie in Nickerie. Nu blijkt bovendien dat er bij de politie van Meerzorg in Commewijne dagelijks aangiften worden gedaan. Ook uit andere districten zoals Saramacca, Wanica en Marowijne komen er klachten binnen.

Een sociaal- maatschappelijk werkster zegt desgevraagd aan GFC Nieuws, dat haar organisatie al jaren bezig is op dit terrein. Op de overheid, via de ministeries van Sociale Zaken & Volkshuisvesting, Justitie & Politie en Volksgezondheid, is een dringend beroep gedaan om dit probleem drastisch aan te pakken voordat het verder escaleert. De overheid dient volgens haar meer voorlichting te geven. Daarenboven moet er meer onderzoek worden gedaan naar de oorzaken van huiselijk geweld.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.