PARAMARIBO – De voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties gelooft er wel in dat het FISO beloningssysteem van de overheid omgegooid kan worden. Hij gaf in een toelichting op zijn standpunt vandaag aan dat het FISO slechts aangepast hoeft te worden naar wat nu al gangbaar is bij de onderwijsgevenden. Die hebben namelijk hun rangen systeem behouden. Volgens de vakbondsleider werkt dit verschijnsel discriminatoir ten opzichten van de ambtenaren op de ministeries.

Hooghart zegt dat noch de ministers noch de directeuren op de verschillende departementen goed geïnformeerd zijn over de knelpunten met het FISO. Ze kunnen hierdoor ook geen beoordeling maken of een oplossing vinden voor het vraagstuk. De CLO leider zegt dat vanuit zijn vakcentrale een gedegen studie is gemaakt van de bezoldigingsproblemen bij de overheid en daardoor ook bewust de oplossingen worden aangedragen.

Hooghart belooft dat als de voorstellen van de CLO worden overgenomen, niet alleen voor de ambtenaren, maar voor de gepensioneerden de problemen opgelost zullen zijn.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.