Het stoffelijk overschot van Harold Hubert Rusland (1938-2023) werd zaterdag 5 februari in Paramaribo op de begraafplaats Nieuw Mariusrust aan de schoot van de aarde toevertrouwd. Een bont gezelschap betuigde respect aan de buitengewone vakbondsleider.

Singi neti

De vrijdagavond voor de ter aarde bestelling werd er een singi neti gehouden.  Harold werd de hemel in geprezen.  De nabestaanden vonden troost in het zingend en biddend begeleiden van Harold naar het hiernamaals. Rusland voedde 5 zonen – Gregory, Andojo, Selian, Imojano en Dennis – op.

Dankbaarheid

Er werd dankbaarheid getoond aan de overledene die zijn God, familie, land en volk gedurende zijn vruchtbaar leven, op bijzondere wijze heeft gediend als vader, persoonlijkheid, leerkracht, vriend, kameraad, politicus, volksvertegenwoordiger, bestuurder, bemiddelaar, maar bovenal als vakbondsleider, strijder voor het volk.

Van het eerste uur

Rusland behoort tot de PNR-garde van het eerste uur. Op een avond in 1955 kwam Rusland Dobru tegen, die hem een lift vroeg naar de Weidestraat (nu Mr. Eddy Brumastaat) Rusland: “Daar aangekomen nodigde hij mij uit om naar binnen te gaan. Ik werd meteen getroffen door de rationeel gevoerde discussie. Vanaf toen behoorde ik bij de PNR die nog opgericht moest worden.”

Wij herinneren ons de woorden van waarnemend voorzitter Robin Raveles, nadat een ontgoochelde Eddy Bruma aftrad: “Over de toekomst van de Partij Nationalistische Republiek gesproken: de partij kan verschillende kanten op. Er zullen nieuwe doelen aangewezen moeten worden. Afhankelijk hiervan zal de nieuwe voorzitter aangewezen worden.”

Derby/Rusland

“Wil de achterban iets meer naar rechts, dan treedt Eddy Hoost op de voorgrond. Kiest de partij voor culturele en nationale bewustwording, dan neemt Dobru een speciale plaats in. Als er voor versterking van de vakbondslijn wordt gekozen, dan treden Derby en Rusland naar voren.”

Kwetsbaar

Bruma was de onbetwiste leider binnen de PNR. Elke partij die te veel afhankelijk is van het charisma van zijn leider is kwetsbaar. Als de leider komt te ontvallen, komt de partij in moeilijkheden.

Ondermijnd

Het aftreden van Bruma schiep de mogelijkheid van een wedergeboorte van de PNR. De PNR telde na de verpletterende verkiezingsnederlaag alleen in de vakbeweging nog mee. Het was een sterke positie die werd ondermijnd door de militaire staatsgreep.

Zij aan zij

Kameraad vakbondsleider Hugo Blanker die zij aan zij met Rusland heeft gestreden voor de verbetering van de positie van de werkende klasse, roemde tijdens de ter aarde bestelling, de vakbondsverworvenheden van Rusland.

Nooit van gehoord

De spreker betreurde het, dat de naam Harold Rusland de jongeren weinig of niets zegt. Velen hebben nooit van hem gehoord. Een toehoorder merkte op: “Ik neem het Harold kwalijk dat hij zijn gedetailleerde ervaring niet heeft vastgelegd. Het heeft niet zo mogen zijn, dat de overledene zijn rijke ervaring en wijsheid meeneemt in het graf. Hij die schrijft blijft.” 

HD

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.