Het Holi Phagua feest dat elk jaar in de maand maart wordt gevierd staat niet alleen in het teken van het aanbreken van de lente maar vooral van de overwinning van het goede op het kwade.

Hoewel dit feest haar oorsprong in India heeft, is de viering ervan in vele landen in de wereld thans traditie geworden. Kenmerkend voor het holifeest is vooral de sociale betekenis ervan waarbij alle barrières die ons van elkaar scheiden worden doorbroken en een ieder, ongeacht, ras, geloof, sociale status, leeftijd,enz. deelneemt aan de festiviteiten van deze dag.

Het omhelzen van elkaar en het beste aan elkaar toewensen is vooral in onze multi-etnische en multiculturele samenleving daarom bij uitstek datgene wat wij nodig hebben om de harmonie en eenheid onder ons volk naar grotere hoogten te brengen.

Aan onze regeerders is de boodschap van dit feest dat arrogantie, onderdrukking, corruptie en uitbuiting in de maatschappij op de lange duur uiteindelijk afgestraft zal worden door de hoogste macht zelve zoals dat toen met koning Hiranyakashipu gebeurde en dat het verrichten van goede daden,het tonen van respect voor een ieder, eerlijkheid en oprechtheid altijd zal worden beloond. Het bestuur van De D.N.L. wenst aan een ieder een Subh Holi toe.

Ir.Dharmveer Mungra

Voorzitter DNL

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.