Astrid Runs, directeur NOVA, neemt de accreditatieaanvraag van Antony Janssen, directeur Hogeschool Janssen & Partners, in ontvangst.

PARAMARIBO- Op 11 oktober jongstleden ontving het Nationaal Orgaan voor Accreditatie (NOVA) een aanvraag van de heer Antony Janssen van Hogeschool Janssen & Partners en wel voor de Bachelor opleidingen ICT en Bedrijfskunde (beiden op HBO niveau). Wat deze accreditatieaanvraag zo bijzonder maakt is dat meteen bij de aanvraag het zelfevaluatierapport en overige benodigde documenten zijn ingediend conform de richtlijnen die door de Wet NOVA (2007) zijn aangegeven.

NOVA heeft sedert de launch in april 2012 reeds het voornemen tot accreditatieaanvraag ontvangen van FHR Lim A Po Instituut en IMIT. De weg naar NOVA is inmiddels duidelijk geworden door Hoger Onderwijsinstellingen en het is bemoedigend te zien dat een aantal Hoger Onderwijsinstellingen op het gebied van kwaliteitsbeleid serieus invulling geven binnen hun instituten.

Volgens Janssen heeft de samenwerking met de Nederlandse instelling NOVI ertoe bijgedragen dat Hogeschool Janssen & Partners in staat is geweest het zelfevaluatierapport binnen drie maanden te formuleren en in te dienen bij NOVA.

De directie van Hogeschool Janssen & Partners heeft samen met hun staf, zich ingezet om de zelfevaluatierapporten op te stellen op basis van de concept- accreditatiekaders van NOVA. Deze kaders omvatten de verschillende onderwerpen en de daarbij behorende standaarden c.q. criteria, waaraan een opleiding moet voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor accreditatie.

NOVA heeft eerder dit jaar de concept-accreditatiekaders opgesteld in overleg met de sector hoger onderwijs en deze in september ter goedkeuring aangeboden aan de Minister van Onderwijs en Volksontwikkeling. Hoewel NOVA niet kan aangeven binnen welk termijn de formalisatie van de accreditatiekaders zal plaatsvinden, raad zij opleidingsinstituten aan om geen tijd meer te verliezen en  alvast te werken aan hun zelfevaluatierapport.

Het zelfevaluatierapport welke een onmisbaar onderdeel is bij het accreditatieproces, blijft een verantwoordelijkheid van de instellingen zelf.  De uitkomsten uit het zelfevaluatierapport geven de instituten aanleiding om te werken aan verbetertrajecten alvorens een accreditatieaanvraag in te dienen bij NOVA.

Hogeschool Janssen & Partners heeft een goed voorbeeld gegeven en NOVA moedigt de andere Hoger Onderwijsinstellingen dit voorbeeld op te volgen.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.